x
הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - ייחוד עם אישה

הרב חיים זאיד

מהם הכללים שהציבה התורה לאדם כדי שישמור על עצמו ועל התא המשפחתי שלו? הרב חיים זאיד בשיחה חשובה על הצורך הגדול בהצבת גדרים וסייגים כדי להימנע מעבירה

(אורך 15:08)