x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - השם יסובב את העולם בשבילך

הרב שניר גואטה

המשפחה טעתה בכתובת של הבית קברות והרשת קרסה - הכל בשביל אישה אחת שהתפללה מעומק הלב. הרב שניר גואטה בסיפור השגחה מדהים

(אורך 5:38)