הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - איזה עבירות לא רושמים לאדם?

הרב אליהו עמר

כשאדם עובר עבירה נברא מלאך רע וכגודל העבירה גודל המלאך. אך גם כאן רואים את רחמיו העצומים של הבורא שמוכן למחוק את העבירה אם ישוב בתשובה הרב אליהו עמר בסרטון קצר עם מסר אדיר

(אורך 2:45)