הרב אלמוג לוי

הרב אלמוג לוי - דור הביסלי והבמבה

הרב אלמוג לוי

הדור שלנו חלש מאד מבחינה רוחנית ולכן לכל מעשה טוב קטן שנעשה יש השפעה עצומה. הרב אלמוג לוי בשיחה מחזקת על נסיונות הדור

(אורך 14:54)