הרב משה קינן

הרב משה קינן - מעלת הקדיש

הרב משה קינן

מה העניין המיוחד באמירת הקדיש, ומה פירוש המילים? הרב משה קינן מסביר את מילות הקדיש

(אורך 10:11)