הרב משה קינן

הרב משה קינן - סיפורו של הרמב''ם

הרב משה קינן

לכל אדם אדם יש אחריות ובחירה להיות הכי טוב או חלילה להיפך. הרב משה קינן בסיפור חייו מלא התהפוכות של הרמב"ם 

(אורך 14:48)