הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - כנפי יונה

הרב עופר שרביט

מדוע עם ישראל נמשל ליונה? הרב עופר שרביט בשיחה מרתקת על הקשר המיוחד בין עם ישראל לאביהם שבשמיים

(אורך 16:04)