הרב מנחם שטיין

הרב מנחם שטיין - נשמת ישראל

הרב מנחם שטיין

מהי הנשמה היהודית? ובמה היא שונה ומתייחדת? הרב מנחם שטיין בשיחה מדהימה על עוצמתה הרוחנית של הנשמה היהודית

(אורך 15:18)