x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - פרשת כי תשא: אין שמחה כהתרת הספיקות

הרב אייל אונגר

מיקוד - מידה הכרחית להצלחה. הרב אייל אונגר במסר לחיים מתוך פרשת השבוע

(אורך 27:15)