הרב גדליה הופנונג

הרב גדליה הופנונג - חשיבות היחיד

הרב גדליה הופנונג

למה זה כל כך חשוב מה שאני עושה? ומה זה קשור לכך שעם ישראל נמשלו לכוכבי השמיים? הרב גדליה הופנונג בשיחה מעצימה 

(אורך 18:57)