הרב שלמה עמר

הרב אליהו עמר - פרשת משפטים: איך יהודי צריך לחיות?

הרב שלמה עמר

הפרשה הבאה לאחר מתן תורה היא פרשת משפטים. מדוע דוקא פרשת משפטים שעוסקת בעניינים הפשוטים יותר לכאורה,שבחוקי התורה ולא בנסתרות ודברים עמוקים? 

הרב אליהו עמר ביסוד נפלא מתוך פרשת השבוע

(אורך 18:59)