x
הרב יהודה פרץ

הרב יהודה פרץ - היהדות מול דתות העולם: סיבת ריבוי הדתות בעולם

הרב יהודה פרץ

מהי סיבת ריבוי הדתות בעולם? הרב יהודה פרץ בחלק רביעי ומרתק מתוך הסדרה 'היהדות מול דתות העולם'

(אורך 15:09)