הרב פנחס וינד

הרב פנחס וינד - רבית: האם קנסות זה רבית?

הרב פנחס וינד

האם קנסות זה רבית? הרב פנחס וינד מבאר את ההלכה ומביא דוגמאות מחיי היומיום

(אורך 10:15)