הרב פנחס וינד

הרב פנחס וינד - רבית: הלואות מוצרים בין שכנים

הרב פנחס וינד

מה הדין במקרה של הלוואות מוצרים, האם יש איסור ריבית? הרב פנחס וינד מסביר את ההלכה

(אורך 14:48)