הרב פנחס וינד

הרב פנחס וינד - רבית: האיסור השכר והעונש

הרב פנחס וינד

איסור ריבית: הרב פנחס וינד מבאר את האיסור וכן את השכר המובטח לנשמר והעונש חלילה

(אורך 10:23)