הרב ברוך רוזנבלום

כוחה של אמונה אמיתית - פרשת בשלח תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך מגיעים לאמונה פשוטה ומה הכח של האמונה?

שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום