הרב ברוך רוזנבלום

הסודות של מכת בכורות - פרשת בא תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הסודות של מכת בכורות - שיעורו של הרב ברוך רוזנבלום