הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - למה ה' נותן אורות?

הרב דוד פריוף

לפמים אלוקים שולח לנו הארה משמיים, מה תפקידה? ולמה אלוקים שולח לנו אותה? הרב דוד פריוף בהסבר נפלא

(אורך 2:30)