x
הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - פרשת וארא וחודש שבט

הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה בשיעורה השבועי כפי שהועבר בשיעור חי, והפעם - מקבלות את חודש שבט הבא עלינו לטובה. צפו