הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - מה תפקידנו העיקרי בעולם הזה?

הרב מרדכי לוי

הקב"ה הוריד אותנו לעולם עם משימת חיים, מה התפקיד העיקרי שנדרש ממנו לבצע בעולם הזה? הרב מרדכי לוי בשיעור מחכים

(אורך 16:50)