הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - פרשת וארא: כבוד האדם

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת בשיעור מיוחד לפרשת השבוע - כבוד האדם(אורך 24:37)