הרב זמיר כהן - מהי התשובה לטענות המיסיונרים על התפילין?

הרב זמיר כהן

ישנם מיסיונרים שטוענים שהנחת התפילין לקוחה מדתות שונות במזרח הרחוק, מה השיב על כך הרב זמיר כהן? צפו בהסבר המרתק

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,140 --> 00:00:03,090
"ראיתי באינטרנט פרסום
של מיסיונרים נוצרים

2
00:00:03,120 --> 00:00:06,110
"שטוענים שישנם עמים נוספים
במזרח הרחוק

3
00:00:06,430 --> 00:00:10,480
"שמניחים משהו על הראש
במקום שאנחנו מניחים תפילין.

4
00:00:10,870 --> 00:00:12,160
"וזה קצת מבלבל אותי.

5
00:00:12,390 --> 00:00:13,780
"מה יש לרב לומר על כך?"

6
00:00:14,870 --> 00:00:18,070
יש באמת היום קבוצה של מיסיונרים

7
00:00:18,100 --> 00:00:20,750
שמנסים להגיע לציבור היהודי,

8
00:00:20,780 --> 00:00:23,700
בפרט לנוער שלא למד תורה ומצוות.

9
00:00:23,730 --> 00:00:26,480
ומי שלא מכיר את המקור,
אז אפשר למכור לו שטויות.

10
00:00:26,950 --> 00:00:30,370
מי שלא מכיר את המוצר היוקרתי
למשל שעשו בארצות הברית,

11
00:00:30,390 --> 00:00:32,600
אז הוא יכול לקנות
את החיקוי שעשו בסין,

12
00:00:32,680 --> 00:00:33,790
והוא חושב שזה אותו דבר.

13
00:00:33,800 --> 00:00:37,720
הוא לא מבין שזה מתפרק אחרי חודש,
וזה יישאר לכל החיים.

14
00:00:38,600 --> 00:00:43,490
ככה גם במסרים שבין תורת ישראל,

15
00:00:43,690 --> 00:00:47,560
לבין כל מי שבא מסביב וניסה
לחקות ולזייף את היהדות.

16
00:00:48,290 --> 00:00:51,980
בעניין הזה של העמים השונים
שיש להם גם כן איזה משהו

17
00:00:52,000 --> 00:00:55,010
שקשור למקום
שאנחנו מניחים תפילין של ראש,

18
00:00:55,510 --> 00:00:59,310
זה לא חס ושלום מוכיח
שעם ישראל לקח את התפילין מהם.

19
00:01:00,280 --> 00:01:03,610
בספר "המהפך" יש לנו שם
פרק על התפילין,

20
00:01:03,650 --> 00:01:05,960
כשאדם מניח תפילין
צבע ההילה שלו משתנה.

21
00:01:06,010 --> 00:01:07,480
מחקר שנעשה בזמננו.

22
00:01:07,960 --> 00:01:11,490
אז הבאנו שם גם שחוקר סיני

23
00:01:12,040 --> 00:01:15,760
שבחן ובדק את מקום הנחת התפילין
של עם ישראל,

24
00:01:16,110 --> 00:01:17,230
הוא יצא מתפעל.

25
00:01:18,020 --> 00:01:21,290
ברפואה הסינית יש בגוף
מרידיאנים, ערוצי אנרגיה,

26
00:01:21,630 --> 00:01:24,290
ויש 365 נקודות דיקור,

27
00:01:25,220 --> 00:01:27,420
שהם מגדירים אותם כשערים שונים,

28
00:01:27,460 --> 00:01:31,910
שעל ידי הדיקור אפשר לרפא את האדם,
או על ידי חימום הנקודות האלה.

29
00:01:31,950 --> 00:01:33,110
מקומות מוגדרים.

30
00:01:34,130 --> 00:01:38,220
מקום הנחת תפילין של ראש
ומקום הנחת תפילין של יד,

31
00:01:38,720 --> 00:01:44,000
אלה השערים שעל פי הרפואה הסינית
של כניסת האנרגיות שמטהרות את המחשבה,

32
00:01:44,150 --> 00:01:46,230
מרוממות, את הרוחניות של האדם.

33
00:01:46,820 --> 00:01:50,080
אז מה זה אומר?
שעם ישראל לקח את התפילין מהסינים?

34
00:01:50,650 --> 00:01:54,180
לאברהם אבינו הרי היה מידע עצום.

35
00:01:54,220 --> 00:01:56,620
אברהם אבינו הוא חיבר את "ספר יצירה".

36
00:01:56,660 --> 00:01:58,460
"ספר יצירה", כל סוד האותיות,

37
00:01:58,890 --> 00:02:00,230
זה ספר של אברהם אבינו

38
00:02:00,270 --> 00:02:04,820
שהוא כתב מה שקיבל מדורות קודמים,
והועבר לדורות הבאים.

39
00:02:04,990 --> 00:02:07,300
כל "ספר יצירה" מיוחס לאברהם אבינו.

40
00:02:08,250 --> 00:02:13,340
את הסודות של הקדושה של הבריאה,
את זה הוא נתן ליצחק.

41
00:02:13,970 --> 00:02:17,000
אומרת התורה שלבנים האחרים
שהיו לו מקטורה

42
00:02:17,920 --> 00:02:21,600
נתן מתנות, "וישלחם ארצה קדם".

43
00:02:21,620 --> 00:02:22,540
מה זה קדם?

44
00:02:23,640 --> 00:02:25,170
איזה צד זה קדם? קדמה.

45
00:02:25,570 --> 00:02:26,330
קדמה זה מזרח.

46
00:02:26,350 --> 00:02:29,780
"ופרצת ימה" - צד ים זה מערב,
קדמה זה מזרח.

47
00:02:30,320 --> 00:02:31,670
שלח אותם למזרח.

48
00:02:33,300 --> 00:02:38,020
עד היום בהודו יש כאלה קבוצות,
כתות כאלה, מעמדות.

49
00:02:38,600 --> 00:02:41,740
המעמד הגבוה שאסור להם
להתחתן עם המעמד הנמוך,

50
00:02:41,750 --> 00:02:44,300
הם נקראים בשם "ברהמנים".

51
00:02:45,730 --> 00:02:49,630
האברבנאל כותב שהמעמד הגבוה הזה
שנמצא שם בהודו,

52
00:02:49,640 --> 00:02:53,440
שעד היום לא יודעים מה המקור שלהם
ומאיפה הם קיבלו את המעמד הגבוה,

53
00:02:54,190 --> 00:02:56,190
הם בני אברהם, אברהמנים.

54
00:02:56,210 --> 00:02:57,800
זה בעצם השם המקורי שלהם,

55
00:02:57,800 --> 00:03:00,450
כך כותב האברבנאל,
חי לפני 500 שנה.

56
00:03:00,700 --> 00:03:02,200
והוא כותב שזה המקור שלהם.

57
00:03:02,230 --> 00:03:03,990
אלה בני אברהם שהגיעו לשם.

58
00:03:04,330 --> 00:03:07,470
ומה המתנות שאברהם נתן להם?
כתוב שנתן מתנות.

59
00:03:08,130 --> 00:03:14,540
חז"ל אומרים שהוא לימד אותם
את האנרגיות שקיימות בטבע בלי קשר לקדושה.

60
00:03:15,020 --> 00:03:18,400
מה שנוגע לקדושה,
שזה סוד האותיות שבהן נברא העולם -

61
00:03:18,420 --> 00:03:19,760
את זה הוא העביר ליצחק.

62
00:03:20,100 --> 00:03:23,500
כי על פי סוד האותיות
אפשר לברוא יצורים.

63
00:03:23,930 --> 00:03:27,510
אדם שיש לו את הקוד של התוכנה של הבריאה,
יכול להתעסק עם זה.

64
00:03:27,900 --> 00:03:31,160
לפני 1,600 שנה
היה חכם תלמודי בשם רבא,

65
00:03:31,170 --> 00:03:33,780
כל מי שלומד גמרא
פוגש הרבה את אביי ורבא,

66
00:03:34,230 --> 00:03:36,350
והגמרא אומרת ש"רבא ברא גברא",

67
00:03:36,400 --> 00:03:38,480
הוא יצר אדם על פי "ספר יצירה".

68
00:03:38,600 --> 00:03:41,320
הצליח ליצור אדם שהולך,
רק לא יכל לדבר.

69
00:03:41,440 --> 00:03:42,680
אבל אדם שמתפקד.

70
00:03:43,550 --> 00:03:47,820
היו אמוראים שביום שישי היו עושים עגל,
ואחר כך אוכלים אותו בשבת

71
00:03:48,000 --> 00:03:50,570
על פי "ספר יצירה".
מעפר היו יוצרים עגל.

72
00:03:52,190 --> 00:03:55,500
מי שבקי בסוד האותיות.
היום אין לנו את הידע שהיה להם.

73
00:03:55,950 --> 00:03:58,310
אפילו המעט שיודעים היום מעורר התפעלות.

74
00:03:58,910 --> 00:04:01,910
אבל אז היה להם ידע עצום,
מה שאנחנו לא יודעים היום.

75
00:04:02,610 --> 00:04:05,800
את הסודות האלה אברהם
לא רצה לתת לבנים האחרים

76
00:04:05,810 --> 00:04:06,950
כי הוא לא סמך עליהם.

77
00:04:07,340 --> 00:04:10,350
כי הוא ראה שההתנהגות שלהם,
יכולים להשתמש בזה לדברים לא טובים.

78
00:04:10,380 --> 00:04:11,580
את זה נתן ליצחק.

79
00:04:12,120 --> 00:04:14,060
אותם הוא לימד שם של טומאה.

80
00:04:14,090 --> 00:04:16,720
מה זה שם של טומאה?
לא עבודה זרה, חס ושלום.

81
00:04:16,740 --> 00:04:18,080
אברהם גייר את כולם.

82
00:04:18,530 --> 00:04:22,370
הכוונה, לימד אותם את האנרגיות
שקיימות בבריאה,

83
00:04:22,420 --> 00:04:23,560
את סודות הטבע,

84
00:04:23,770 --> 00:04:26,900
בדברים שגם מי שלא צדיק
יכול להשתמש בהם.

85
00:04:27,170 --> 00:04:29,990
דברים שהם נוגעים יותר
לאנרגיות של הטבע.

86
00:04:30,300 --> 00:04:32,240
וזה המקור של חוכמות המזרח,

87
00:04:32,400 --> 00:04:34,410
כל מה שהם יודעים שם
זה דברים אמיתיים.

88
00:04:34,450 --> 00:04:36,650
אחר כך הכניסו גם הרבה שטויות
של עבודה זרה

89
00:04:36,940 --> 00:04:40,020
ומנטרות למיניהן של שמות שהמציאו.

90
00:04:40,260 --> 00:04:42,620
אבל בבסיס קיבלו את זה מאברהם אבינו.

91
00:04:43,000 --> 00:04:46,200
לכן כל העניין הזה
שכשרואים במזרח הרחוק

92
00:04:46,710 --> 00:04:51,630
שגם הם מודעים לכניסת האנרגיות
מהמקומות של הנחת התפילין,

93
00:04:51,890 --> 00:04:54,960
אז להם יש רק את המעט שבמעט
מה שהם יודעים.

94
00:04:55,210 --> 00:04:58,550
אבל חס ושלום לחשוב
שעם ישראל לקח את התפילין מאומות העולם,

95
00:04:58,560 --> 00:04:59,650
איזו טיפשות זו?

96
00:04:59,980 --> 00:05:02,730
לכן אסור, חס ושלום,
ששום אדם יטעה ויתבלבל

97
00:05:02,750 --> 00:05:04,740
מהפרסומים האלה של המיסיונרים

98
00:05:04,980 --> 00:05:07,760
שמנסים רק לקרר ולצנן את עם ישראל.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה