הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - כיצד זוכים לגאולה?

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - כיצד זוכים לגאולה? (פרשת שמות)(אורך 28:00)