הרב ברוך רוזנבלום

עלייתו של דוד המלך - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איך קשור דוד המלך לפטירתו של יעקב אבינו? הרב ברוך רוזנבלום במסע חייו ועלייתו של דוד המלך