הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - חנוכה: יוונים לפניך

הרב מרדכי לוי

כיצד הצליחו היוונים לאבד רוחנית חלקים גדולים מעם ישראל, ואיך נוכל להישמר מתופעת ה'התיוונות' של ימינו? הרב מרדכי לוי בשיחה מאלפת לחג החנוכה

(אורך 16:28)