הרב ברוך רוזנבלום

בגוב האריות - פרשת וישב תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה ראובן רצה לזרוק את יוסף דווקא לבור עם נחשים ולמה רק בחנוכה מקיימים בהידור את "פרסום הנס"?