הרב ברוך רוזנבלום

כוחה של רחל אמנו - פרשת ויצא תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה רחל אמנו לא נקברה במערת המכפלה וכמה זמן זה תוכנן מראש?