x
הרב יונתן גל-עד

הרב יונתן גל-עד - מי מכיר את סוד החנוכה?

הרב יונתן גל-עד

כולנו שמענו על נס פך השמן. אבל האם אנחנו באמת מודעים לסוד הגדול שמסתתר מאחורי החג ויכול לשנות לנו את כל ההסתכלות על החיים? 

 

(אורך 7:11)