x
הרב אליהו נקש

הרב אליהו נקש - הכל לטובה? נו, באמת...

הרב אליהו נקש

האם באמת ניתן לומר שהכל לטובה? מה עם אותן הפעמים שנכשלנו? הרב אליהו נקש במסר עוצמתי שיגרום לכם לשינוי בהסתכלות על אתגרי החיים

(אורך 7:55)