הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק - התבטלות לרצון ה’

הרב אשר דרוק

מה הרוויח אברהם אבינו כשביטל את רצונותיו בפני הקב"ה, ומה המסר אלינו? הרב אשר דרוק בחיזוק מתוך פרשת השבוע - פרשת 'חיי שרה'

(אורך 9:24)