x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן – חלום אמיתי או דמיוני?

הרב זמיר כהן

כיצד נדע לזהות מהו חלום אמיתי שעתיד להתגשם ומהו חלום דמיוני? הרב זמיר כהן בקטע מרתק. צפו