הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - פרשת וירא

הרבנית חגית שירה

למה יש ניסיונות בחיים ומהי סגולת העקידה? הרבנית חגית שירה בשיחת חיזוק מרתקת לקראת שבת. צפו