הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - פרשת וירא

הרב אייל אונגר

 למה שרה מגרשת את ישמעאל? וכיצד רצה ישמעאל לרשת את אברהם אבינו? הרב אייל אונגר בהרצאה מרתקת לפרשת וירא

(אורך 25:01)