הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: תיקון המידות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 49

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,459 --> 00:00:18,300
שלום וברכה, ערב טוב.

2
00:00:18,490 --> 00:00:20,940
פרקי אבות, פרק ה', משנה כ'.

3
00:00:42,660 --> 00:00:46,100
משנה מפורסמת
שנוהגים לומר אותה בכל בוקר בתפילה.

4
00:00:46,530 --> 00:00:50,180
דורשת הסבר למה דווקא
שמות של בעלי חיים,

5
00:00:50,400 --> 00:00:54,470
חסר עוד דברים קלים אחרים?
יכל לומר: תהיה קל כמו נוצה,

6
00:00:54,720 --> 00:00:58,820
תהיה קל כמו אבק.
למה נשר? הכול פה בעלי חיים.

7
00:00:59,310 --> 00:01:01,910
וגם המשנה מסיימת ב"יהי רצון".

8
00:01:02,130 --> 00:01:07,610
כל המשניות שלמדנו עד עכשיו
לא סיימו בעניינים של תפילה ובקשה,

9
00:01:07,890 --> 00:01:13,700
אלא רק מידע. מידע, הדרכה איך להתנהג.
כאן מסיים בבקשה.

10
00:01:14,070 --> 00:01:16,400
אז נסביר את הדברים לפי סדר.

11
00:01:19,420 --> 00:01:22,980
מבין כל החיות, לנמר יש עזות מיוחדת,

12
00:01:24,800 --> 00:01:26,080
סוג של חוצפה.

13
00:01:26,850 --> 00:01:34,240
רואים אותו עומד מול אויב, לפעמים
האויב גדול ממנו, הוא נועץ בו מבט,

14
00:01:34,520 --> 00:01:37,630
שואג עליו, יכול להתנפל עליו.

15
00:01:38,420 --> 00:01:44,860
אומר התנא: "הווי עז כנמר
לעשות רצון אביך שבשמיים".

16
00:01:46,340 --> 00:01:54,070
לפעמים האדם נדרש לעזות דקדושה
כדי לעשות מעשה טוב.

17
00:01:54,730 --> 00:02:03,460
יושבים חברים והוא רואה שתפסו אחד
מהיושבים שם ומתנפלים עליו בביזיונות,

18
00:02:03,460 --> 00:02:05,380
משפילים אותו, מבזים אותו.

19
00:02:05,380 --> 00:02:08,370
או אחד או שכולם מתנפלים עליו
ומביישים אותו,

20
00:02:09,210 --> 00:02:14,030
ואתה רואה שהאדם הזה רוצה לקבור
את עצמו באדמה,

21
00:02:14,030 --> 00:02:17,590
לפעמים האדם מרגיש חסר אונים,
כולם מתנפלים עליו.

22
00:02:18,110 --> 00:02:22,140
וכואב לך עליו,
אבל באותה שעה אדם מרגיש:

23
00:02:22,871 --> 00:02:26,410
"אני ביישן, לא נעים לי, אני לא מסוגל".

24
00:02:27,550 --> 00:02:33,370
כשאתה רואה שיש כאן הגנה לעשות
מעשה טוב, "הווי עז כנמר".

25
00:02:34,430 --> 00:02:39,850
אומנם הגמרא ביבמות אומרת שהסימנים
של המאפיינים של עם ישראל:

26
00:02:40,010 --> 00:02:46,500
ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים.
זה המאפיין של עם ישראל.

27
00:02:47,560 --> 00:02:51,450
לא חצופים.
ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים.

28
00:02:52,060 --> 00:02:58,800
אבל כל אדם צריך להיות מאוזן, לדעת שיש
זמנים שצריך להפעיל דווקא את מידת העזות,

29
00:02:58,990 --> 00:03:04,310
את הבושה לשים בצד.
לדעת: אם זו האמת, אז אני הולך עליה.

30
00:03:07,440 --> 00:03:13,260
לא רק בדברים שבין אדם לחברו,
גם במצוות שבין האדם לבין בוראו.

31
00:03:13,390 --> 00:03:18,610
היום רואים כל כך הרבה צעירים, צעירות,
מבוגרים, מתחזקים בתורה, במצוות,

32
00:03:18,610 --> 00:03:26,600
רוצים להתקרב, ובאמת מתקרבים.
אבל יש להם פחד סמוי שהחברה תדע מזה.

33
00:03:26,600 --> 00:03:32,870
מסתירים. מברך בסתר, מתפלל בסתר,
כמו האנוסים בספרד שהיו צרכים

34
00:03:32,870 --> 00:03:35,260
את הכול לעשות מאחורי הקלעים.

35
00:03:37,230 --> 00:03:42,950
אומר התנא "הווי עז כנמר",
אם אתה מרגיש שזו האמת,

36
00:03:43,140 --> 00:03:46,640
שיש בורא לעולם, נתן תורה,
יש חיים אחרי,

37
00:03:46,830 --> 00:03:51,740
כל העתיד מושפע מהמעשים שלנו,
אז אל תחשוש ללכת עם כיפה.

38
00:03:52,320 --> 00:03:55,320
ידברו, אז ידברו. כמה ידברו?
יום, יומיים, שבוע,

39
00:03:55,320 --> 00:03:57,950
אחר כך ידעו שאתה הולך עם כיפה,
מפסיקים לדבר,

40
00:03:58,120 --> 00:04:02,260
ואדרבה, יעריכו אותך, יכבדו אותך
שאתה הולך עם העקרונות, עם הערכים,

41
00:04:02,260 --> 00:04:06,740
אתה אדם רוחני,
יותר קרוב לתורה, לבורא עולם.

42
00:04:07,380 --> 00:04:10,730
אישה מחליטה להחליף את הלבוש שלה
ללבוש צנוע,

43
00:04:11,460 --> 00:04:14,880
אבל היא מפחדת לבוא לעבודה.
היא תמיד הייתה באה עם מכנסיים,

44
00:04:14,880 --> 00:04:19,340
עכשיו תבוא עם חצאית, צנועה,
מה יגידו? מה יאמרו?

45
00:04:19,340 --> 00:04:23,450
או כיסוי ראש, חוסר נעימות.
אבל אומרת לעצמה:

46
00:04:23,450 --> 00:04:26,890
"הווי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים".

47
00:04:27,370 --> 00:04:31,570
וכי מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו?
אדם שרוצה ללכת עם כיפה, עם ציצית,

48
00:04:31,570 --> 00:04:35,690
לבוש צנוע, וכי מישהו הולך לגנוב,
הולך להרוג, לשדוד?

49
00:04:35,690 --> 00:04:38,980
עושים מעשים טובים, גאים ביהדות שלנו.

50
00:04:39,410 --> 00:04:45,180
אדם כזה, אומנם בתחילה הוא צריך סוג
של עזות, אבל זה כדאי, זה שווה.

51
00:04:45,180 --> 00:04:50,020
זה גם קידוש השם. כל יהודי שהולך ברחוב,
כל יהודייה שהולכת ברחוב

52
00:04:50,020 --> 00:04:55,860
בהופעה צנועה, עם לבוש שמשדר
"אני נאמן לבורא עולם", זה קידוש השם.

53
00:04:57,670 --> 00:05:00,520
גם אם בסתר הוא מקיים את כל המצוות,
אבל לא מראה את זה

54
00:05:00,520 --> 00:05:04,890
כלפי חוץ, רואים אותו הולך ברחוב
בלי כיפה, חושבים שהוא מחלל שבת.

55
00:05:05,150 --> 00:05:07,360
אבל אתה לא מחלל שבת,
אתה כן שומר,

56
00:05:07,520 --> 00:05:11,710
אז למה שיחשבו שאתה מחלל שבת?
יש פה כבוד שמיים.

57
00:05:11,870 --> 00:05:17,920
יש לנו הלכה, אסור לאדם לתת
שיחשדו בו בדבר שאין בו.

58
00:05:18,140 --> 00:05:23,220
כתוב "והייתם נקיים מהשם ומישראל".
אסור לאדם שיחשדו בו

59
00:05:23,220 --> 00:05:24,440
שהוא עובר עבירות.

60
00:05:25,820 --> 00:05:30,300
יש לזה השלכות הלכתיות.
אישה שכיבסה,

61
00:05:30,850 --> 00:05:36,210
הפעילה מכונת כביסה לפני שבת.
שבת בבוקר רוצה לתלות את הכביסה.

62
00:05:36,580 --> 00:05:40,920
אסור לתלות כביסה בשבת.
אבל למה? הרי האיסור הוא לכבס.

63
00:05:41,320 --> 00:05:44,280
כיבסנו לפני שבת, רק רוצה לתלות בשבת.

64
00:05:45,050 --> 00:05:50,690
אבל יראו אותך תולה כביסה בשבת,
מה יאמרו האנשים? שכיבסת בשבת,

65
00:05:50,690 --> 00:05:52,120
לא ידעו שמלפני שבת.

66
00:05:52,630 --> 00:05:56,790
מה תאמר האישה? "שיחשבו מה
שהם רוצים, לא אכפת לי שיחשדו בי".

67
00:05:57,280 --> 00:06:01,890
אבל לא הכבוד שלך נמצא על כף המאזניים,
אלא כבודו של הקב"ה.

68
00:06:02,260 --> 00:06:07,710
כי אם אנשים חושדים שיש כאן עוד יהודייה
מחללת שבת, יש פה פחות כבוד לבורא עולם.

69
00:06:08,010 --> 00:06:12,930
ככל שיודעים שיש עוד יהודי שהוא שומר
שבת, יש תוספת כבוד לבורא עולם,

70
00:06:12,930 --> 00:06:16,130
שהמלך הזה, האזרחים שלו נאמנים לו.

71
00:06:16,660 --> 00:06:21,900
לכן האדם צריך להיזהר שלא יחשדו בו,
אפילו שהוא בסדר.

72
00:06:21,940 --> 00:06:25,320
"והייתם נקיים מה' ומישראל".

73
00:06:26,440 --> 00:06:32,290
נתאר לעצמנו, אדם שנוסע באוטובוס,
חשב שהוא יגיע למחוז חפצו בזמן

74
00:06:32,290 --> 00:06:36,390
ויתפלל במניין, עד השקיעה יש זמן.
הוא צריך להתפלל מנחה.

75
00:06:37,320 --> 00:06:41,220
והנה היו הפגנות, חסימות בכבישים,
נעצר בדרך,

76
00:06:41,220 --> 00:06:43,850
האוטובוס לא יכל להמשיך לנסוע.

77
00:06:44,780 --> 00:06:48,980
והוא נוסע מעיר לעיר.
ירד מהאוטובוס בתחנה המרכזית

78
00:06:48,980 --> 00:06:50,740
שלוש דקות לפני השקיעה.

79
00:06:53,190 --> 00:06:58,430
הוא מרגיש עכשיו: "אני חייב להתפלל מנחה.
אבל יש פה המון אנשים".

80
00:06:58,680 --> 00:07:04,540
הולך, תופס פינה בצד ומתחיל להתפלל.
בתוכו הוא יכול להרגיש אי נעימות:

81
00:07:05,720 --> 00:07:07,930
"מסתכלים עליי, חושבים עליי".

82
00:07:08,080 --> 00:07:11,460
מה הוא צריך לומר לעצמו באותה שעה?
"הווי עז כנמר".

83
00:07:11,680 --> 00:07:17,150
אתה לא מזיק לאף אחד, אתה לא מציק
לאף אחד, נמצא בצד, מתפלל.

84
00:07:18,080 --> 00:07:24,550
אומנם ראוי לציין, מרן הרב עובדיה יוסף,
גם הרב וואזנר ועוד הרבה מגדולי הדור,

85
00:07:24,960 --> 00:07:34,050
ציינו שאדם שטס במטוס, שלא יארגן מניין
במעברים וגורם לעוברים ושבים הפרעה.

86
00:07:34,180 --> 00:07:37,660
יש את הדיילים, דיילות,
צריכים לעבור עם האוכל,

87
00:07:37,660 --> 00:07:40,890
אנשים רוצים לקום, הולכים להתפנות.
עושים להם שם מניין,

88
00:07:41,340 --> 00:07:46,350
יוצרים פקק בתנועה.
פסקו שעדיף להתפלל ביחיד,

89
00:07:46,350 --> 00:07:48,410
כל אחד בכיסא שלו שיתפלל,

90
00:07:48,540 --> 00:07:54,260
ולא יעשו מניין ואחר כך יגרמו
לחילול השם ולהפרעה לעוברים ושבים.

91
00:07:54,850 --> 00:07:57,900
אבל במקום שאתה לא מפריע,
אתה נמצא בתחנה המרכזית

92
00:07:58,510 --> 00:08:02,380
ויש פינה שאתה יכול להתפלל,
פינה שקטה, צנועה,

93
00:08:02,464 --> 00:08:07,390
"הווי עז כנמר", לא תפסיד תפילת מנחה
בגלל הפחד של ה"מה יגידו".

94
00:08:07,540 --> 00:08:09,480
וכך בכל עניין ועניין.

95
00:08:10,240 --> 00:08:12,420
דבר שני, "וקל כנשר".

96
00:08:13,580 --> 00:08:19,090
הנשר, מוטת הכנפיים שלו היא מאוד ארוכה.
כשהוא עולה, הוא מאוד מרשים.

97
00:08:19,700 --> 00:08:24,440
אבל ברגע שהוא מחליט להתרומם,
אתה נדהם לראות איזה גוף כזה גדול,

98
00:08:24,440 --> 00:08:29,340
איך הוא כך עף במהירות לשמיים. קלילות.

99
00:08:29,770 --> 00:08:33,780
גם אתה תהיה קל כנשר
לעשות רצון אביך שבשמיים.

100
00:08:34,170 --> 00:08:38,460
למה זה מתייחס, "קל כנשר"?
כשאתה רואה שיש מעשה טוב

101
00:08:38,460 --> 00:08:45,420
שצריך לעשות אותו, אם זה חסד,
מצווה מסוימת, תהיה קליל, אל תהיה כבד.

102
00:08:45,780 --> 00:08:50,280
יש שיעור תורה, אתה יכול לשבת, לומר
"עוד מעט", "עוד מעט", "עוד מעט",

103
00:08:50,280 --> 00:08:52,550
בסוף אתה מאחר או שהפסדת את השיעור.

104
00:08:53,200 --> 00:08:59,610
אבל כשאדם הוא קל כנשר, כל דבר
שהוא טוב הוא קליל, מיד מזדרז.

105
00:08:59,850 --> 00:09:01,670
זוהי בעצם מידת הזריזות.

106
00:09:01,890 --> 00:09:07,960
נקרא את לשונו של הרמח"ל
בספר "מסילת ישרים" פרק ו',

107
00:09:07,960 --> 00:09:10,960
הוא מדבר שם על הזריזות.
הוא כותב כך,

108
00:09:10,960 --> 00:09:15,520
פה הוא בעצם עוזר לנו להכיר את עצמנו.
אומר הרמח"ל:

109
00:09:15,520 --> 00:09:22,050
"כי טבע האדם כבד מאוד
כי עופריות החומריות גס".

110
00:09:22,240 --> 00:09:26,750
יש לאדם גוף שעשוי מחומר, מעפר,
והוא מאוד כבד.

111
00:09:26,750 --> 00:09:31,430
תראו את הניסוח המיוחד של הרמח"ל,
"כי טבע האדם כבד מאוד".

112
00:09:31,430 --> 00:09:38,360
אם לא תנסה לעבוד על המידות שלך
להיות זריז, אז מטבע הדברים האדם כבד.

113
00:09:38,640 --> 00:09:44,810
"כי עופריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ
האדם בטורח ומלאכה.

114
00:09:45,240 --> 00:09:53,540
"ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך,
צריך שיתגבר נגד טבע עצמו ויתגבר ויזדרז,

115
00:09:53,760 --> 00:09:57,890
"שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו,
ודאי הוא שלא יצליח".

116
00:09:58,270 --> 00:10:03,760
אומר הרמח"ל: אדם שלא עובד
על מידת הזריזות, אלא ישאיר לטבע,

117
00:10:03,760 --> 00:10:07,020
"כשמתחשק לי אני אעשה,
כשלא מתחשק אני לא אעשה",

118
00:10:07,180 --> 00:10:09,450
האדם הזה הוא לא יתקדם בחיים.

119
00:10:09,590 --> 00:10:12,850
כמה אנשים ישנם שמתכננים:
"שבת הבאה..."

120
00:10:13,100 --> 00:10:15,530
הוא עכשיו רק מתחיל להתחזק,
אבל הוא אומר:

121
00:10:15,530 --> 00:10:17,740
"שבת הבאה אני הולך
להתפלל בבית הכנסת".

122
00:10:19,220 --> 00:10:23,060
מגיעה שבת, אומר "עוד מעט", "עוד מעט",
הוא אומר: "טוב, עכשיו כבר אמצע התפילה",

123
00:10:23,060 --> 00:10:25,420
הפסיד. שבת הבאה אותו דבר.

124
00:10:25,690 --> 00:10:29,920
או נניח שהוא מתפלל בליל שבת בבית
כנסת, אבל שבת בבוקר הוא לא מתפלל.

125
00:10:29,920 --> 00:10:32,730
יש כאלה באים רק בליל שבת.
זה הפסד גדול.

126
00:10:33,010 --> 00:10:36,810
אדם שבא רק בליל שבת לבית הכנסת
ולא בא בשבת בבוקר,

127
00:10:37,120 --> 00:10:41,730
מפסיד לסיים את כל ספר התורה
כל שנה ושנה.

128
00:10:41,860 --> 00:10:50,680
חוץ משפע המצוות שהוא מקיים של האמנים
וקדושות, "ברכו", תפילה במניין, ברכת כהנים.

129
00:10:50,680 --> 00:10:54,480
אנשים נודדים למרחקים
לבקש תפילות מרבנים גדולים.

130
00:10:54,680 --> 00:11:00,700
יש לך ברכת כהנים בבית כנסת, "ושמו
את שמי על בני ישראל ואני אברכם".

131
00:11:00,900 --> 00:11:06,630
אומר הקב"ה: הכהן הוא בסך הכול צינור,
אני דרכו מעביר את הברכה שלי לעם ישראל.

132
00:11:06,630 --> 00:11:09,290
כשאדם הולך להתפלל במניין,
יש לך ברכת כהנים,

133
00:11:09,760 --> 00:11:12,810
כמה דברים האדם מרוויח
כשמתפלל במניין.

134
00:11:13,240 --> 00:11:17,440
יש אדם, אומר: "אני באמת רוצה
להתחיל להתפלל במניין גם בשבת בבוקר.

135
00:11:17,440 --> 00:11:20,790
"עד עכשיו הייתי מתפלל בערב שבת,
רוצה להוסיף שבת".

136
00:11:22,470 --> 00:11:28,470
אבל אם הוא לא ייזום, לא יתגבר, הוא ימצא
את עצמו ישן עד שעה מאוחרת,

137
00:11:28,470 --> 00:11:31,640
הוא עייף מכל השבוע,
מפסיד זמן קריאת שמע.

138
00:11:32,220 --> 00:11:36,380
אומנם גם אם קרה שאיחר,
שייכנס אפילו באמצע התפילה,

139
00:11:36,600 --> 00:11:39,620
אבל שלא יפסיד את התפילה בבית הכנסת.

140
00:11:39,800 --> 00:11:44,890
ולאט לאט יקדים יותר, עד שיבוא
בזמן לתפילה, יתפלל הכול כמו שצריך.

141
00:11:45,230 --> 00:11:54,020
כל זה נכלל "וקל כנשר", תזכור איך הנשר,
אתה רואה אותו כזה גדול, נראה כבד,

142
00:11:54,120 --> 00:12:00,600
אבל כשהוא מחליט להתרומם, פורס כנפיים,
כבר הוא נמצא שם בשמיים, קליל, זריז.

143
00:12:00,600 --> 00:12:03,710
גם אתה תהיה זריז
לעשות רצון אביך שבשמיים.

144
00:12:07,210 --> 00:12:14,320
הצבי, רואים אותו שמידת הזריזות שבו
היא נפלאה מאוד.

145
00:12:15,190 --> 00:12:21,190
הנשר מתאפיין יותר בקלילות,
הצבי מתאפיין יותר בזריזות.

146
00:12:21,190 --> 00:12:26,100
שניהם גם קלים וגם זריזים,
אבל כל אחד יש לו את האפיון שלו.

147
00:12:26,470 --> 00:12:32,630
הנשר יותר קליל, הצבי יותר זריז.
אז למה נקט שניים?

148
00:12:33,150 --> 00:12:34,490
הרי לכאורה זה אותו דבר.

149
00:12:35,370 --> 00:12:43,340
האחד בא לומר לאדם: כשאתה צריך
לברוח מעבירה, תברח בקלילות כמו הנשר.

150
00:12:43,860 --> 00:12:47,300
כשאתה רוצה לרוץ למצווה, תרוץ כמו הצבי.

151
00:12:47,680 --> 00:12:50,640
כלומר, יש כאן "סור מרע ועשה טוב".

152
00:12:51,070 --> 00:12:57,430
הנשר פורס כנפיים בקלילות ומתרחק.
הצבי, יש לו יעד, רוצה להגיע לשם,

153
00:12:57,890 --> 00:12:58,960
הוא רץ לשם.

154
00:12:59,630 --> 00:13:05,500
בדברים של ריחוק מעבירה, על זה אמר
יותר "הווי קל כנשר".

155
00:13:05,960 --> 00:13:10,840
על דברים שיותר לרוץ לדבר מצווה,
על זה אמר "רץ כצבי".

156
00:13:11,390 --> 00:13:15,490
יוסף הצדיק, כשעמד בניסיון
של אשת פוטיפר,

157
00:13:17,040 --> 00:13:25,220
כתוב "ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה".
לא כתוב "ויברח", "וינוס".

158
00:13:25,660 --> 00:13:26,730
מה זה מנוסה?

159
00:13:27,070 --> 00:13:30,570
אצל משה רבנו כתוב, כשראה נחש
"וינוס משה מפניו".

160
00:13:31,300 --> 00:13:35,040
כשרואים מחבל, רואים נחש,
רואים פחד מוות,

161
00:13:35,310 --> 00:13:38,990
האדם נס, הוא לא רק בורח.
מנוסה זה ריצה בבהלה.

162
00:13:39,540 --> 00:13:46,130
כך כשיוסף ראה שהוא עומד ליפול בחטא,
"ויעזוב בגדו בידה", היא החזיקה לו בבגד.

163
00:13:46,650 --> 00:13:51,030
אבל אתה יותר חזק ממנה, למה אתה משאיר
ראיות שיגידו אחר כך שאתה אשם?

164
00:13:51,030 --> 00:13:53,700
אתה יודע שאתה לא אשם.
אבל היא תאשים אותך,

165
00:13:53,700 --> 00:13:57,123
אם הבגד יישאר שם, היא תאשים אותך,
כמו שהיא עשתה בסופו של דבר.

166
00:13:57,240 --> 00:13:59,060
אמרה: תראו, הנה הבגד, הוא בא.

167
00:14:00,470 --> 00:14:05,830
אבל יוסף ידע: אם אני נשאר פה עוד דקה,
אני עלול להיכשל בחטא.

168
00:14:06,160 --> 00:14:13,360
"ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה".
בקלילות, בזריזות, לא נתן לעצמו

169
00:14:13,360 --> 00:14:19,020
בשום פנים ואופן את הסיכוי אפילו
שהוא חס ושלום ייפול בעבירה.

170
00:14:19,280 --> 00:14:23,000
כך גם כל אדם שעומד בפני ניסיון והוא יודע:
"אני עומד ליפול עוד מעט",

171
00:14:23,000 --> 00:14:28,560
כל תחום של ניסיון שהוא עומד ליפול,
צריך שירגיש באותה שעה "יש כאן מחבל".

172
00:14:28,870 --> 00:14:32,580
יוסף הסתכל על אשת פוטיפר כמו מחבלת.

173
00:14:33,100 --> 00:14:39,100
כתוב שהיא הייתה יפה תואר ביותר.
הוא היה מבין הגברים הכי יפה באותו דור,

174
00:14:39,100 --> 00:14:41,940
היא מבין הנשים הייתה יפת תואר יותר מכולן.

175
00:14:42,440 --> 00:14:45,320
ונתנה בו את עיניה, והייתה מחליפה בגדים.

176
00:14:45,320 --> 00:14:49,660
במדרש כתוב שבגדים שהייתה לובשת בבוקר,
לא הייתה לובשת בערב.

177
00:14:50,310 --> 00:14:53,210
היא הייתה עשירה גדולה,
אשתו של השר של פרעה,

178
00:14:53,850 --> 00:14:58,730
והייתה עושה הכול כדי למשוך את יוסף אליה.

179
00:14:59,100 --> 00:15:02,300
והיה מסתובב, הוא היה משרת שם,
עבד לשר הטבחים.

180
00:15:02,530 --> 00:15:05,100
כשהיה מסתובב בבית, היה משפיל את עיניו.

181
00:15:05,380 --> 00:15:08,320
והייתה מנסה להרים לו את הראש בכוח,
"תסתכל עליי".

182
00:15:08,320 --> 00:15:10,740
בשום אופן לא. השפיל את עיניו למטה.

183
00:15:11,140 --> 00:15:17,920
במדרש כתוב שהייתה מאיימת עליו
שהיא תנקר לו את עיניו. "אני פה הגבירה".

184
00:15:18,410 --> 00:15:20,500
אמר לה: השם פוקח עיוורים.

185
00:15:20,810 --> 00:15:24,280
אמרה לו: אני אכניס אותך לצינוק.
-השם מתיר אסורים.

186
00:15:24,540 --> 00:15:29,040
כל מה שאיימה עליו, בשום אופן.
בסוף היא מימשה את האיום שלה,

187
00:15:29,040 --> 00:15:33,020
שלחה אותו לכלא, העלילה עליו עלילה,
שלחה אותו לכלא,

188
00:15:33,120 --> 00:15:36,570
ושם כלא, מי שהיה נכנס,
זה לא כמו היום, אתה יכול להגיש בג"ץ,

189
00:15:36,570 --> 00:15:37,790
להביא עורך דין.

190
00:15:37,980 --> 00:15:41,900
הכלא של מצרים, עד יום מותו
היה יכול להישאר שם.

191
00:15:42,890 --> 00:15:47,510
אם לא מצד שפרעה חלם חלומות
ושר המשקים סיפר שיש מי שיודע לפתור

192
00:15:47,510 --> 00:15:50,020
את החלומות, הביאו אותו לפני פרעה.

193
00:15:50,120 --> 00:15:52,930
אבל רואים שמהכלא הוא עלה לגדולה.

194
00:15:53,250 --> 00:15:57,680
זה כלל גדול, אדם ששומר
על הקדושה שלו זוכה למלכות.

195
00:15:57,870 --> 00:16:01,860
עד היום יוסף נקרא צדיק, יוסף הצדיק.
למה הוא נקרא יוסף הצדיק?

196
00:16:01,860 --> 00:16:05,850
בגלל אותו ניסיון. הוא לא ידע
שהוא ייקרא לדורות עולם כשהוא עמד

197
00:16:05,850 --> 00:16:11,620
באותו ניסיון, הוא ידע שמהיום לנצח
יקראו לו יוסף הצדיק? הוא לא ידע.

198
00:16:11,620 --> 00:16:14,280
אבל עשה את האמת, שכרו גדול.

199
00:16:14,460 --> 00:16:19,370
זה על שם הפסוק "וצדיק יסוד עולם",
כל עניין קדושת הברית זה ספירת יסוד.

200
00:16:19,650 --> 00:16:25,010
אדם ששומר הוא נקרא צדיק.
"וצדיק יסוד עולם" זו ההגדרה של יוסף,

201
00:16:25,110 --> 00:16:28,560
זכה למלכות עם כל המשתמע לעניין הזה.

202
00:16:28,560 --> 00:16:33,230
בזכות מה? "וינוס ויצא החוצה",
הזריזות שלו לברוח.

203
00:16:33,770 --> 00:16:38,860
כל אדם יכול למצוא את עצמו יושב פתאום
עם חברים, מתחילים לדבר לשון הרע ורכילות

204
00:16:39,020 --> 00:16:41,770
או נושאים שמורידים לו את היראת שמיים.

205
00:16:42,470 --> 00:16:45,010
הוא מרגיש שהוא מתקרר איתם
בעבודת השם.

206
00:16:45,170 --> 00:16:47,600
שיקיים בעצמו "וינוס ויצא החוצה".

207
00:16:47,600 --> 00:16:51,310
ימצא איזה תירוץ למה עכשיו הוא ממהר,
הוא לא יכול להיות כאן, חייב ללכת.

208
00:16:51,650 --> 00:16:52,780
ייעלם משם.

209
00:16:53,910 --> 00:16:55,220
והדבר הרביעי:

210
00:17:00,290 --> 00:17:03,910
האריה, המאפיין אותו זו גבורה.

211
00:17:04,710 --> 00:17:08,360
רואים אותו רובץ, נראה רדום, מפהק,

212
00:17:08,790 --> 00:17:13,340
אבל כשהוא מחליט שעכשיו הוא הולך
להשיג טרף לפרנסת המשפחה שלו,

213
00:17:13,610 --> 00:17:19,840
אתה רואה אותו פתאום נותן זינוק,
שאגה, דוהר ועושה את מה שצריך לעשות.

214
00:17:20,160 --> 00:17:26,000
כך גם כשאדם רואה יצר בא לפתות אותו,
תהיה חזק יותר ממנו, "גיבור כארי".

215
00:17:26,590 --> 00:17:30,940
יש כבדות לאדם,
אבל מתעורר בגבורה.

216
00:17:30,940 --> 00:17:37,930
בלעם היה שונא ישראל, היה אנטישמי גדול.
ובלק הביא אותו שיקלל את ישראל,

217
00:17:37,930 --> 00:17:42,210
כי לדיבור שלו היה כוח מיוחד,
היה עוסק בכישופים וכל מיני דברים

218
00:17:42,410 --> 00:17:43,900
של השפעות לא טובות.

219
00:17:45,850 --> 00:17:53,380
אבל כשהוא בא והתנבא על ישראל,
הוא אמר "הן עם כארי יקום וכלביא יתנשא.

220
00:17:54,230 --> 00:17:57,910
"לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה".

221
00:17:58,410 --> 00:18:03,200
ממה הוא התפעל מעם ישראל,
"הן עם כארי יקום וכלביא יתנשא"?

222
00:18:03,750 --> 00:18:09,660
חז"ל אומרים שהוא התנבא על עם ישראל
בבוקר, שכשהם קמים מהמיטה,

223
00:18:09,660 --> 00:18:13,910
יהודי מסתכל בשעון, הוא עייף,
ישן מאוחר, הייתה חתונה אתמול,

224
00:18:14,770 --> 00:18:19,600
אבל עוד מעט זמן קריאת שמע עובר,
הוא מזנק מהמיטה, נוטל ידיים,

225
00:18:19,600 --> 00:18:24,340
מיד קורא קריאת שמע בזמן,
ברכות התורה ומיד קריאת שמע.

226
00:18:25,180 --> 00:18:26,850
שלא יפסד זמן קריאת שמע.

227
00:18:27,520 --> 00:18:30,390
"הן עם כארי יקום וכלביא יתנשא".

228
00:18:30,680 --> 00:18:34,910
שולחן ערוך מתחיל
את הלכות השכמת האדם בבוקר:

229
00:18:34,910 --> 00:18:38,710
"יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו".

230
00:18:39,450 --> 00:18:46,220
אומנם בגמרא כתוב שכשאדם קם בבוקר,
לא מיד כשהוא מתעורר שיזנק ישר מהמיטה.

231
00:18:46,620 --> 00:18:48,680
צריך שישהה כמה שניות,

232
00:18:49,140 --> 00:18:56,240
כי התנודה של הדם ממצב של שינה
לקפיצה מהירה יכולה להכניס אותו לסכנת חיים.

233
00:18:57,030 --> 00:19:03,430
אדם מתעורר, ישהה כמה שניות
ואחר כך יקום כמו אריה.

234
00:19:03,890 --> 00:19:08,140
אבל לא מיד כשמתעורר יקום בבהלה,
יש בזה סכנה, כך אומרים חז"ל.

235
00:19:08,300 --> 00:19:12,010
והיום גם החוקרים מצאו
שיש תנודות בדם של הגוף.

236
00:19:13,320 --> 00:19:19,550
קראתי שהיה איזה כנס גדול בארצות הברית
שערכו שם מחקר על התקפי לב בשעות בוקר.

237
00:19:19,680 --> 00:19:25,380
יש מספר גדול של התקפי לב בשעות בוקר,
בפרט בימי ראשון, חיפשו סיבות מדוע זה כך.

238
00:19:25,380 --> 00:19:27,320
ב"מהפך" הבאנו גם את המחקרים.

239
00:19:27,760 --> 00:19:33,150
אז הרופאים שם שמומחים ללב דיברו
על הדם ועל כל העניינים,

240
00:19:33,160 --> 00:19:38,730
ואחד הפרופסורים שם אמר שהוא השקיע
רבות כדי לחקור כמה זמן

241
00:19:38,730 --> 00:19:43,820
צריך לשכב במיטה כשאדם מתעורר
ורק אז שיזדקף.

242
00:19:45,600 --> 00:19:51,110
והמסקנה שלו: שתים עשרה שניות.
שתים עשרה שניות זה מעט מאוד,

243
00:19:51,590 --> 00:19:54,520
אבל צריך את השתים עשרה שניות,
לפני כן זו סכנה.

244
00:19:56,558 --> 00:20:04,580
היה שם רופא יהודי בקהל, נעמד ואמר:
"אדוני הפרופסור, מה שכבודו הגיע

245
00:20:04,580 --> 00:20:08,530
"אחרי מחקרים גדולים, בעם ישראל
זה נהוג דורי דורות.

246
00:20:09,260 --> 00:20:14,090
"תפתח סידור תפילה, כתוב שכשאדם
פוקח את עיניו בבוקר, לפני שהוא קם,

247
00:20:14,090 --> 00:20:17,080
"מה יאמר? שתים עשרה מילים:

248
00:20:17,080 --> 00:20:24,340
"מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת
בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך".

249
00:20:24,340 --> 00:20:26,580
שתים עשרה מילים, שתים עשרה שניות,

250
00:20:26,710 --> 00:20:31,380
הנה הרווחנו גם בריאות, כשאדם מתנהל
על פי ההלכה, אפילו שהוא לא מודע.

251
00:20:31,670 --> 00:20:37,300
אגב, זה כלל שהרמב"ן כותב אותו.
הרמב"ן כותב: תדע שאומנם כל מצווה

252
00:20:37,460 --> 00:20:41,360
יש לה סיבה רוחנית, עיקר
המצווה נועדה לחיי נצח

253
00:20:41,360 --> 00:20:42,640
לעשות רצון השם.

254
00:20:43,320 --> 00:20:48,020
אבל בכל מצווה הקב"ה סידר תועלת לאדם
גם בעולם הזה.

255
00:20:48,270 --> 00:20:52,740
יש דברים שהוא מודע, כמו המחקרים
על בשר וחלב שמזיק לבריאות,

256
00:20:52,740 --> 00:20:57,420
על ברית מילה שמונעת מחלות,
על טהרת המשפחה שמביאה בריאות,

257
00:20:57,420 --> 00:21:01,910
מקשרת בין בני זוג,
השבת מה שהיא עושה לאדם לכל השבוע

258
00:21:01,980 --> 00:21:04,760
מבחינה נפשית,
חוץ מכל המעלות הרוחניות.

259
00:21:04,890 --> 00:21:07,050
כל מצווה יש בה גם את התועלת.

260
00:21:07,050 --> 00:21:08,640
אבל אפילו מה שיודעים היום,

261
00:21:08,640 --> 00:21:14,060
זה לא קצה הקרחון ממה
שבאמת מסתתר בכל מצווה ומצווה.

262
00:21:15,670 --> 00:21:21,520
על כל פנים, בלעם מתפעל מעם ישראל
על כך שהם קמים בבוקר

263
00:21:21,520 --> 00:21:25,440
וקוראים קריאת שמע, לא נותנים
לזמן קריאת שמע שיעבור.

264
00:21:25,740 --> 00:21:28,760
"הן עם כארי יקום וכלביא יתנשא".

265
00:21:29,160 --> 00:21:35,140
ומה פירוש המשך הפסוק,
"לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה"?

266
00:21:35,480 --> 00:21:39,040
את זה הוא ראה את עם ישראל
מה הם עושים לפני שהם הולכים לישון.

267
00:21:39,210 --> 00:21:42,980
"לא ישכב עד יאכל טרף".
מה זה הטרף הזה?

268
00:21:43,320 --> 00:21:47,850
הגמרא אומרת במסכת ברכות: כשאדם
קורא קריאת שמע לפני שהוא הולך לישון,

269
00:21:47,850 --> 00:21:53,130
קריאת שמע על המיטה, זה כמו שהוא אוחז
חרב פיפיות בידיו

270
00:21:53,410 --> 00:22:00,240
והורג את כל המזיקים הרוחניים, ההשפעות
הלא טובות שעלולות להגיע עליו,

271
00:22:00,280 --> 00:22:01,530
מחסל את כולם.

272
00:22:02,100 --> 00:22:08,720
כמו שכתוב בתהילים: "יעלזו חסידים בכבוד",
מלשון שמחה, "ירננו על משכבותם

273
00:22:09,000 --> 00:22:13,640
"רוממות אל בגרונם", זה קריאת שמע,
"וחרב פיפיות בידם".

274
00:22:14,060 --> 00:22:17,320
מה זה חרב פיפיות?
חרב מושחזת משני הצדדים.

275
00:22:17,480 --> 00:22:23,100
סכין מושחזת מצד אחד, אבל חרב פיפיות,
אתה מזיז ימינה, הרגת את האויבים,

276
00:22:23,100 --> 00:22:25,670
מזיז שמאלה, הרגת את האויבים.

277
00:22:25,940 --> 00:22:31,100
ככה אדם שקורא קריאת שמע על המיטה
לפני השינה, כל מיני משחיתים, מזיקים,

278
00:22:31,100 --> 00:22:35,970
מפריעים למיניהם שיש לו,
משמיד את כולם, מאבד אותם.

279
00:22:36,040 --> 00:22:41,660
יש אנשים לא נרדמים טוב, יש אנשים סובלים
מחרדות, צריך ללמד אותם, לפני שישנים

280
00:22:41,660 --> 00:22:45,470
שיקראו קריאת שמע, יגידו ברכת
"המפיל", לפחות את שני אלה,

281
00:22:45,470 --> 00:22:49,280
גם אם לא אומרים את כל הנוסח שבסידור
של קריאת שמע על המיטה,

282
00:22:49,280 --> 00:22:51,910
אבל לפחות קריאת שמע וברכת "המפיל".

283
00:22:52,230 --> 00:22:58,010
וקמים בבוקר, נטילת ידיים לסירוגין.
נטילת ידיים, כשקמים בבוקר,

284
00:22:58,960 --> 00:23:00,600
חייב להיות מתוך כלי.

285
00:23:00,640 --> 00:23:05,130
כשאדם יוצא מהשירותים, לא חייב כלי,
יכול לפתוח את הברז, לרחוץ את הידיים,

286
00:23:05,200 --> 00:23:06,930
לנגב, לברך "אשר יצר".

287
00:23:07,190 --> 00:23:13,640
אבל קם בבוקר, חייב כלי או כוס או נטלה
או מה שיש, ימלא במים ויוצק לסירוגין.

288
00:23:13,640 --> 00:23:17,790
לא כמו לפני הסעודה, לפני הסעודה
לפני שאדם אוכל לחם,

289
00:23:17,790 --> 00:23:22,310
ממלא את הכוס או את הכלי
ויוצק שלוש פעמים על צד ימין,

290
00:23:22,320 --> 00:23:28,390
קודם שמאל זה גבורה, משרתת את יד ימין,
שזה חסד, אחר כך ימין יוצקת על שמאל

291
00:23:28,390 --> 00:23:31,720
שלוש פעמים, גם יסובב את היד שיכסה
את הכול, ממש עד...

292
00:23:31,720 --> 00:23:35,580
יש כאלה עושים כמו מים אחרונים.
צריך שיכסה את כל היד

293
00:23:35,770 --> 00:23:38,370
ואחר כך מגביה את ידיו, מברך
"על נטילת ידיים".

294
00:23:38,560 --> 00:23:44,970
זה לפני האוכל. אבל בשחרית לא ברצף,
אלא לסירוגין: ימין, שמאל, ימין, שמאל,

295
00:23:45,190 --> 00:23:48,510
עד שיוצא שלוש פעמים על כל יד,
סך הכול שש פעמים.

296
00:23:48,640 --> 00:23:50,370
ואחר כך מברכים "על נטילת ידיים".

297
00:23:50,560 --> 00:23:55,360
זו סגולה גדולה, חוץ מהמצווה, יש בזה
גם סגולה גדולה לרוגע, למנוחה,

298
00:23:55,360 --> 00:23:58,170
לשלווה בשינה, בשעות היום.

299
00:23:59,160 --> 00:24:05,590
כתוב שאדם שצריך ליטול ידיו,
כמו אחרי קציצת ציפורניים, אחרי תספורת,

300
00:24:05,810 --> 00:24:08,350
יוצא מהאמבטיה צריך ליטול ידיים גם כן.

301
00:24:08,800 --> 00:24:13,006
כתוב שאם לא עושה את זה, נכנס לפחדים.

302
00:24:13,031 --> 00:24:17,740
כך שולחן ערוך מביא את דברי חז"ל,
שאדם שקוצץ ציפורניים או מסתפר

303
00:24:17,740 --> 00:24:21,060
ולא נוטל ידיו אחר כך,
זה מביא אותו לפחדים.

304
00:24:21,440 --> 00:24:26,750
כמה חבל שלא מפרסמים את הדברים האלה,
היו יכולים לחסוך הרבה בעיות

305
00:24:26,750 --> 00:24:29,490
מהרבה אנשים, גם מבוגרים, גם צעירים.

306
00:24:31,130 --> 00:24:37,640
אז זה מה שאומר בלעם "לא ישכב עד יאכל
טרף ודם חללים ישתה".

307
00:24:37,640 --> 00:24:39,910
הוא לא הולך לישון עד שיקרא קריאת שמע.

308
00:24:40,160 --> 00:24:45,010
ובקריאת שמע יאכל טרף,
מחסל את כל האויבים למיניהם.

309
00:24:45,540 --> 00:24:52,590
אלה בעצם ארבעת הדברים שהתנא אומר:
"הווי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי

310
00:24:52,590 --> 00:24:56,000
"וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים".

311
00:24:57,080 --> 00:24:57,940
ממשיך:

312
00:25:02,450 --> 00:25:08,870
אדם שהוא ביישן, שהוא עדין, הולך לגן עדן,
למה? כי הביישנות שלו מסייעת לו

313
00:25:08,870 --> 00:25:13,610
שלא ייכשל בעבירות.
אדם ביישן לא יעשה דברים גרועים.

314
00:25:13,610 --> 00:25:19,000
אדם שהוא חצוף, עז פנים, קצת
שתה משהו, קצת... העזות שבו,

315
00:25:19,010 --> 00:25:21,620
אפילו בלי לשתות יכול לעשות שטויות,
כי יש בו עזות.

316
00:25:21,620 --> 00:25:26,020
אם שותה, בכלל יוצא מדעתו לגמרי.
העזות היא מידה רעה.

317
00:25:26,510 --> 00:25:31,030
אבל לכאורה קודם אמרת "הווי עז כנמר",
זאת אומרת עזות זה טוב.

318
00:25:31,280 --> 00:25:35,810
למה עכשיו אתה אומר שעז פנים
זה מביא אותו לכל הקלקולים וניזוק מזה,

319
00:25:35,810 --> 00:25:37,300
"עז פנים לגיהינום"?

320
00:25:37,950 --> 00:25:44,780
התשובה נמצאת בתוך המשנה, אמר
"הווי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים",

321
00:25:44,850 --> 00:25:47,510
זאת עזות של קדושה, זאת עזות שהיא טובה.

322
00:25:47,970 --> 00:25:54,560
אבל עזות שהיא באה כחוצפה כלפי מי
שגדול ממך, מבוגר ממך, חבריך, הוריך,

323
00:25:54,980 --> 00:25:59,710
זו כבר אחריות גדולה, זה דבר שמזיק לאדם,
מקלקל אותו, מוריד אותו.

324
00:26:01,730 --> 00:26:07,390
השאלה, איך האדם קונה קניין
בנפשו את כל הדברים האלה.

325
00:26:08,730 --> 00:26:14,620
כי באמת כשהתנא נקט שמות
של בעלי חיים ולא לקח

326
00:26:14,620 --> 00:26:19,760
דוגמאות אחרות, יש הרבה
דברים שהם קלים, לא רק הנשר קל.

327
00:26:20,250 --> 00:26:22,160
למה הוא תפס דווקא את הנשר?

328
00:26:24,130 --> 00:26:28,590
יש כאן מסר גדול להיכן
צריך לשאוף להגיע.

329
00:26:28,930 --> 00:26:33,960
אדם שאומר: אני באמת רוצה לתקן את
המידות, רוצה להיות עם שליטה עצמית,

330
00:26:34,000 --> 00:26:37,240
שלא מה שבא לי אני עושה,
אלא שההיגיון מוביל אותי,

331
00:26:37,240 --> 00:26:41,890
הכול שקול, הכול מחושב,
איך נכון להתנהג, מתי לכעוס,

332
00:26:41,890 --> 00:26:47,700
מתי לשתוק, מתי לדבר.
כתוב בתהילים "האומנם אלם צדק תדברון".

333
00:26:48,370 --> 00:26:53,440
אומרים חז"ל: "האומנם אלם",
מה היא אומנותו של אדם בעולם?

334
00:26:53,440 --> 00:26:55,230
יעשה עצמו כאילם.

335
00:26:56,360 --> 00:27:00,160
היום כשמדברים על אומנות,
מדברים על אומנות הדיבור,

336
00:27:00,470 --> 00:27:04,820
שלראש הממשלה הזה יש כישרון בדיבור
בשפות שונות, מי ששומע אותו,

337
00:27:04,820 --> 00:27:08,440
איך הוא יודע לדבר, איך הוא יודע להסביר,
אומן בדיבור.

338
00:27:08,960 --> 00:27:12,100
אומרים חז"ל: יש אומנות יותר גדולה,
זה לשתוק.

339
00:27:12,740 --> 00:27:16,640
מהי אומנותו של אדם בעולם?
יעשה עצמו כאילם.

340
00:27:16,640 --> 00:27:19,670
לשתוק זו אומנות, לדעת מתי לשתוק.

341
00:27:20,420 --> 00:27:25,120
ממשיכים חז"ל ואומרים: האם גם בדברי תורה,
בדברים טובים גם צריך לשתוק?

342
00:27:25,340 --> 00:27:30,430
תלמוד לומר, המשך הפסוק, "צדק תדברון".
דברים טובים כן צריך לדבר.

343
00:27:30,680 --> 00:27:33,640
אבל האומנות של האדם, לדעת לשתוק.

344
00:27:34,540 --> 00:27:39,820
ואדם שמרגיש: אני יודע שהפה שלי
לא בשליטה, אני מדבר ואחר כך מתחרט

345
00:27:39,820 --> 00:27:44,800
ומצטער, מדבר לשון הרע, רכילות,
פוגע באנשים ואחר כך מצטער,

346
00:27:44,800 --> 00:27:47,730
או בזמן של כעס, מטיח דברים.

347
00:27:48,230 --> 00:27:51,910
יש כלל: המילה, לפני שאמרת אותה,
אתה שולט בה.

348
00:27:52,430 --> 00:27:54,850
אחרי שאמרת, היא שולטת בך.

349
00:27:55,430 --> 00:27:58,750
הוא יודע את זה, ובכל זאת כל פעם
מועד ונופל.

350
00:28:00,110 --> 00:28:04,560
אומר התנא: תסתכל בבעלי החיים.

351
00:28:04,900 --> 00:28:10,270
כל התכונות האלה, העזות של הנמר,
הקלילות של הנשר, הריצה של הצבי,

352
00:28:10,270 --> 00:28:16,160
הגבורה של האריה, כל אלה,
בזמן שהם עומדים לפני ניסיון,

353
00:28:16,800 --> 00:28:20,810
הם מתחילים להתפלפל עם עצמם
אם צריך לעשות כך או כך,

354
00:28:20,940 --> 00:28:25,400
או שזה מוטבע בהם כבר להתנהג
על פי התכונות האלה?

355
00:28:26,220 --> 00:28:28,310
מה התשובה? מוטבע בהם.

356
00:28:28,410 --> 00:28:32,690
הנמר, מטבעו הוא עז,
הנשר מטבעו הוא קליל.

357
00:28:33,460 --> 00:28:39,330
אומר התנא לאדם: כשאני נותן לך דוגמה
ואומר לך לעבוד על המידות,

358
00:28:39,790 --> 00:28:45,720
פירושו של דבר תעבוד על המידות
עד שזה יהיה מוטבע בך, חלק ממך,

359
00:28:46,710 --> 00:28:49,940
כמו שרואים שבטבע זה קיים
באותם בעלי החיים.

360
00:28:50,780 --> 00:28:58,360
כי באמת אדם שיתבונן בעצמו,
המדרש אומר שהאדם עולם קטן.

361
00:28:58,940 --> 00:29:02,120
כל מה שיש בעולם, יש באדם.

362
00:29:03,190 --> 00:29:07,530
כל כדור הארץ, תבדוק, אתה תמצא
שיש בך את כל העולם כולו.

363
00:29:08,820 --> 00:29:13,730
העולם, איך הוא עשוי? שלד סלעי
ועליו אדמה רכה.

364
00:29:14,370 --> 00:29:19,190
גוף האדם, שלד עצמות קשה
ועליו בשר שהוא רך.

365
00:29:20,130 --> 00:29:28,680
בעולם על האדמה יש מקומות
שהם מדבריות, יש מקומות שהם יערות

366
00:29:28,960 --> 00:29:31,350
ויש מקומות שהם דלילי צמחייה.

367
00:29:32,050 --> 00:29:39,770
הגוף שלנו גם כן אותו דבר,
כף היד מדבר, הראש יער,

368
00:29:40,030 --> 00:29:43,710
ויש אזורים בגוף שהם דלילי צמחייה,
כמו בעולם.

369
00:29:44,620 --> 00:29:50,530
בעולם יש נהרות, יש נחלים.
גם בגוף האדם יש עורקים שהם רחבים,

370
00:29:50,960 --> 00:29:58,120
ויש ורידים, נימים, שהדם שם זורם
בצורה שונה, יותר דקים.

371
00:29:59,300 --> 00:30:06,870
יש בעולם מעיינות חמים ויש מעיינות קרים.
גם בגוף האדם יש נוזלים שיוצאים מהגוף

372
00:30:06,870 --> 00:30:09,330
שהם חמים, ויש קרים.

373
00:30:09,330 --> 00:30:13,310
אדם מנוזל, זה סוג של מעיין קר שיוצא ממנו.

374
00:30:13,910 --> 00:30:23,860
יש בעולם מעיינות או אגמים שהם ריכוז
של מים מלוחים ויש מתוקים.

375
00:30:24,260 --> 00:30:30,430
גם בגוף האדם הדמעות זה מעיין מלוח,
ובפה יש מעיין מתוק.

376
00:30:31,230 --> 00:30:36,680
וכך ממשיכים חז"ל ומתארים כל מה
שיש בטבע, יש גם בגוף האדם.

377
00:30:37,270 --> 00:30:43,380
גם החומרים, אדם הולך לרופא,
אומר לו "חסר לך ברזל, חסר לך מגנזיום",

378
00:30:44,250 --> 00:30:49,100
חומרים, סידן, כל מה ששייך בטבע,
יש לך גם כן בתוך הגוף.

379
00:30:51,140 --> 00:30:56,030
תכונות של בעלי חיים.
את כל התכונות של בעלי החיים

380
00:30:56,030 --> 00:31:01,110
אפשר למצוא באדם.
כל הצלילים שבעלי חיים משמיעים,

381
00:31:01,750 --> 00:31:06,390
כל בעל חיים קיבל צלילים אחרים,
לא את כל האותיות.

382
00:31:06,460 --> 00:31:09,360
בטבע שלו אין לו את כל האותיות.

383
00:31:09,940 --> 00:31:14,913
הכבשה קיבלה את האות מ'.
תגיד לה "תגידי ג', תגידי ה'",

384
00:31:14,938 --> 00:31:15,810
היא לא יודעת.

385
00:31:17,020 --> 00:31:22,210
כך כל... הציפור, יש לו את הצלילים שלו,
כל בעל חיים כשמשמיע קולות,

386
00:31:22,210 --> 00:31:24,030
יש לו חלק מהאותיות.

387
00:31:24,490 --> 00:31:26,460
האדם קיבל את כל האותיות.

388
00:31:27,760 --> 00:31:31,750
תכונות של בעלי חיים, כולם יכולים
להיות בבני אדם.

389
00:31:32,510 --> 00:31:36,310
אומרים על אדם אחד שהוא ערמומי
כמו נחש, תיזהר ממנו.

390
00:31:36,660 --> 00:31:41,690
וזה פחדן כמו שפן, תכונות של בעלי חיים
מדברים על בני אדם.

391
00:31:42,580 --> 00:31:45,900
כי האדם הוא עולם קטן, כך אומרים חז"ל.

392
00:31:46,420 --> 00:31:52,930
אומר כאן התנא לכל אדם: תסתכל
בבעלי חיים, תדע שאתה יכול לאמץ לעצמך

393
00:31:52,930 --> 00:31:55,740
את התכונות שלהם עד שהן יהיו חלק ממך.

394
00:31:55,960 --> 00:31:59,280
תכונות טובות, אתה יכול להיות כזה.

395
00:31:59,890 --> 00:32:04,330
אם תיקח ארנבת או שפן, שהם פחדנים,
שפן, שהוא פחדן, בורח מיד,

396
00:32:04,330 --> 00:32:08,800
רק שומע קולות, מסתתר,
תגיד לו: מה דעתך להיות עז כנמר?

397
00:32:09,020 --> 00:32:10,870
מהיום תחליט להיות נמר.

398
00:32:11,750 --> 00:32:17,680
שפן יכול לקבל אופי של נמר?
נולד שפן, יישאר שפן עד סוף ימיו.

399
00:32:18,310 --> 00:32:24,310
אבל האדם, גם אם הוא נולד פחדן,
יכול לעבוד על המידות שלו ולהיות עז כנמר.

400
00:32:24,310 --> 00:32:28,110
הוא ביישן, יכול להיות עז כנמר
במקומות טובים.

401
00:32:29,510 --> 00:32:34,520
לכן אומר התנא לאדם: תיקח את התכונות
האלה, הביא דווקא דוגמאות של בעלי חיים,

402
00:32:34,520 --> 00:32:40,530
כמו שאצל בעל החיים זה חלק ממהותו,
גם אתה יכול לקנות, רק תחליט שאתה רוצה.

403
00:32:40,530 --> 00:32:44,550
תחליט שאתה רוצה לתקן את עצמך,
תעבוד על זה, תתאמן,

404
00:32:44,550 --> 00:32:47,970
אתה תראה שאתה קונה בעצמך
את כל התכונות הטובות

405
00:32:47,970 --> 00:32:52,460
של כל הצדדים החיוביים שיש בבעלי חיים,
כמו הדוגמאות שהוא נותן.

406
00:32:52,760 --> 00:32:57,640
לדעת להיות קל כנשר לברוח מעבירה,
רץ כצבי לדבר מצווה,

407
00:32:57,680 --> 00:33:02,350
גיבור כארי, "איזהו גיבור הכובש את יצרו",
לשלוט, דחיית סיפוקים,

408
00:33:02,360 --> 00:33:06,430
להיות עז כנמר, לא לפחד ממה שיגידו
אם אתה יודע שאתה הולך עם האמת,

409
00:33:06,500 --> 00:33:08,710
אז אתה קונה בעצמך את כל אלה.

410
00:33:10,150 --> 00:33:11,670
השאלה, איך מגיעים לזה?

411
00:33:12,370 --> 00:33:17,770
ראשית, לימוד ספרי מוסר, שיעורים, הרצאות.
לקחת ספרים וללמוד.

412
00:33:17,770 --> 00:33:22,890
אדם רוצה לתקן את מידת הכעס, ייקח ספר
שעוסק במידת הכעס, ילמד ספרי מוסר.

413
00:33:23,210 --> 00:33:25,570
ישמע סיפורים על גדולי ישראל.

414
00:33:26,860 --> 00:33:34,320
סיפורים על גדולי ישראל יכולים מאוד לתת
כיווני חשיבה וכוחות לאדם להשתנות.

415
00:33:35,300 --> 00:33:37,910
אני לא מדבר עכשיו על סיפורים
על גדולי ישראל,

416
00:33:37,910 --> 00:33:41,650
סיפורי צדיקים על מופתים,
זה עשה נס כזה, הוא עשה נס כזה.

417
00:33:41,990 --> 00:33:46,190
זה מרשים שאדם שגדל בתורה ומקדש
את עצמו יכול לשנות את הטבע

418
00:33:46,190 --> 00:33:50,320
ולעשות מופתים, אבל מה שאנחנו
מדברים עכשיו זו עבודת המידות.

419
00:33:50,660 --> 00:33:55,460
אתה שומע על גדולי ישראל איך הוא עמד
בניסיון כזה, איך הוא התגבר,

420
00:33:55,460 --> 00:34:00,310
איך זה הצליח, איזו התנהלות,
איזו דוגמה אישית, אתה לומד לעצמך.

421
00:34:01,860 --> 00:34:08,640
היה לפני שמונים שנה בערך
יהודי בירושלים, רב עם אשתו.

422
00:34:09,770 --> 00:34:13,300
היו הרבה מתחים ביניהם,
והוא היה בטוח שאשתו לא בסדר.

423
00:34:13,790 --> 00:34:17,860
והיא צועקת עליו והוא צועק,
בסופו של דבר החליט שהוא בורח מהבית.

424
00:34:18,840 --> 00:34:21,110
לאיפה הוא ילך?
נסע לטבריה.

425
00:34:21,510 --> 00:34:25,820
אז המדינה לא הייתה רחבה ומיושבת
כמו היום, לפני קום המדינה,

426
00:34:26,220 --> 00:34:30,110
אז בתנאים של הימים ההם,
זה היה הרבה זמן, הגיע לטבריה.

427
00:34:31,050 --> 00:34:35,200
אז טבריה גם הייתה קטנה
יחסית להיום. איפה הוא ילך?

428
00:34:35,480 --> 00:34:39,140
לא אכפת לו, אמר "אני אישן ברחובות",
העיקר לא רוצה להיות בבית עם אשתו

429
00:34:39,140 --> 00:34:40,570
כי לדעתו יש לו אישה רעה.

430
00:34:42,050 --> 00:34:46,610
הלך לבית כנסת.
בסיום התפילה רב בית הכנסת,

431
00:34:46,610 --> 00:34:51,820
שמו היה הרב משה קלירס, והוא ראה
אותו שם, הוא מכיר את תושבי טבריה,

432
00:34:51,820 --> 00:34:54,430
עיר קטנה, וכולם מכירים את כולם.
הבין שהוא אורח

433
00:34:54,430 --> 00:34:57,210
ורואה אותו גם נבוך, רואים
על האדם שהוא מבולבל.

434
00:34:58,040 --> 00:35:01,810
ניגש אליו, שאל אותו: "יש לך
איפה ללון? מה אתה עושה כאן?"

435
00:35:02,970 --> 00:35:05,630
אז אמר לו... הוא לא גילה לו
את האמת שהוא ברח מאשתו,

436
00:35:05,940 --> 00:35:09,060
אמר לו: "אני באתי לכאן, יש כמה דברים,
כמה ימים אני צריך להיות כאן,

437
00:35:09,060 --> 00:35:10,370
"אבל אין לי איפה להיות".

438
00:35:10,740 --> 00:35:14,120
אמר לו: "אתה מוזמן לבוא אליי,
תבוא תישן אצלי, תאכל אצלי,

439
00:35:14,130 --> 00:35:15,470
"כמה ימים שצריך".

440
00:35:15,780 --> 00:35:19,680
התארח אצלו. בבוקר, כשהרב הולך לתפילה,
שניהם קמים, הולכים להתפלל,

441
00:35:19,680 --> 00:35:21,410
חוזרים, אוכלים ארוחת בוקר.

442
00:35:23,710 --> 00:35:30,340
והנה האורח שם לב לדבר מעניין.
בכל בוקר אחרי ששניהם מתארגנים,

443
00:35:30,340 --> 00:35:33,480
שותים את הכוס קפה של הבוקר,
לפני שהולכים לתפילה,

444
00:35:34,000 --> 00:35:37,320
הוא רואה את הרב נכנס למטבח.
הרב כבר היה מבוגר.

445
00:35:37,610 --> 00:35:44,590
נכנס למטבח, נשאר שם כמה דקות,
יוצא עם מגש, כוס תה חם, כמה עוגיות,

446
00:35:44,750 --> 00:35:49,580
עוד כל מיני דברים מסביב ונכנס
לחדר השינה שלו ושל אשתו.

447
00:35:50,970 --> 00:35:53,210
מניח את זה שם, יוצא,
והולכים להתפלל.

448
00:35:54,050 --> 00:35:57,520
יום, יומיים, שלושה.
אחרי שלושה ימים הוא ניגש לרב,

449
00:35:57,950 --> 00:36:03,010
אמר לו: "כבוד הרב, אני מפסיק להיות כאן.
אני הולך".

450
00:36:05,030 --> 00:36:09,200
הוא אמר: "אם הרב כל בוקר
נכנס להביא אוכל לאשתו,

451
00:36:09,200 --> 00:36:13,030
"זאת אומרת שהרבנית לא יכולה לתפקד,
שוכבת במיטה חולה.

452
00:36:13,430 --> 00:36:17,330
"זה לא יפה שאני בא לישון פה בלילה,
ועוד אוכל ארוחת ערב כאן,

453
00:36:17,330 --> 00:36:20,260
"ארוחת בוקר כאן.
האישה לא מרגישה טוב".

454
00:36:21,020 --> 00:36:24,810
אז הוא בא לרב, אמר לו: "כבוד הרב,
אני מודה על הימים של האירוח,

455
00:36:24,810 --> 00:36:25,550
"אני הולך".

456
00:36:26,040 --> 00:36:28,090
אומר לו: "אתה חוזר לירושלים?"

457
00:36:28,790 --> 00:36:31,540
אמר לו: "לא, אני אשאר פה ואני אחפש
איפה להיות".

458
00:36:32,490 --> 00:36:33,980
"אז למה לא תישאר אצלנו?"

459
00:36:34,560 --> 00:36:37,700
אמר לו: "אני אגיד את האמת, לא נעים לי,
הרבנית חולה ואני..."

460
00:36:38,110 --> 00:36:39,780
"למה אתה חושב שהרבנית חולה?"

461
00:36:40,510 --> 00:36:44,010
הוא אומר לו: "אני רואה כל בוקר הרב
עם המגש של התה והעוגיות".

462
00:36:44,570 --> 00:36:48,950
אמר לו הרב: "ברוך השם היא בריאה ושלמה,
אבל כל בוקר אני אומר לפני התפילה

463
00:36:48,950 --> 00:36:50,860
"שאני אוהב כל אחד מישראל.

464
00:36:51,210 --> 00:36:56,030
"להגיד מילים זה לא חוכמה, ואת מי אני אוהב
יותר מכולם? קודם כול את אשתי.

465
00:36:56,220 --> 00:37:00,630
"כל בוקר", אומר לו "עשרות שנים לפני
שאני הולך לתפילה, אני מכין לה כוס תה

466
00:37:00,630 --> 00:37:05,300
"עם עוגיות, מכניס לה לחדר.
יש לה שם את הכלי של הנטילת ידיים

467
00:37:05,300 --> 00:37:10,030
"שהיא נוטלת. היא יושבת, אוכלת, שותה.
אחר כך אני הולך לעיסוקים שלי".

468
00:37:10,760 --> 00:37:16,430
האדם הזה סיפר שהמעשה הזה של הרב
הפך לו את הראש מקצה לקצה

469
00:37:16,430 --> 00:37:20,630
איך להתנהג עם אשתו.
פתאום הוא קלט: אני אומר שיש לי אשה רעה,

470
00:37:20,970 --> 00:37:22,980
אני מתנהג איתה כמו שהרב הזה מתנהג?

471
00:37:22,980 --> 00:37:26,120
הייתי עושה רבע מזה,
היא הייתה אישה מצוינת.

472
00:37:26,410 --> 00:37:28,320
אבל איך אני מתנהג איתה כל הזמן?

473
00:37:28,360 --> 00:37:31,770
לקח מוסר השכל לעצמו,
השתנה מקצה לקצה.

474
00:37:32,810 --> 00:37:39,280
כך כל הנהגה שאדם קורא על גדולי ישראל,
רואה אצל גדולי ישראל, הוא לומד לעצמו.

475
00:37:39,950 --> 00:37:43,900
היה פעם בבני ברק, ראש ישיבת פוניבז',
הרב כהנמן.

476
00:37:44,240 --> 00:37:49,320
אדם אחד שנמאס לו מהבלגן של אשתו,
החליט להתגרש.

477
00:37:49,480 --> 00:37:54,320
אשתו לא מסודרת. הוא היה מאוד מסודר,
תמיד הוא בא לבית, הכול הפוך,

478
00:37:54,320 --> 00:37:57,850
הכיור מלא כלים, הבגדים לא מקופלים.

479
00:37:58,220 --> 00:38:01,630
והוא דיבר איתה המון, אבל היא גדלה בבית
שזה לא עניין אותם.

480
00:38:01,790 --> 00:38:05,710
כל אדם, יש לו דברים אחרים חשובים לו
בחיים, סדר עדיפויות.

481
00:38:06,269 --> 00:38:10,400
הוא גדל בבית מאוד מסודר,
והיא בבית מאוד לא מסודר.

482
00:38:10,800 --> 00:38:13,170
והיה מדבר איתה מהחתונה,
שום דבר לא עזר.

483
00:38:13,170 --> 00:38:15,080
החליט שהוא לא מסוגל, הוא מתגרש.

484
00:38:15,690 --> 00:38:18,560
אבל לפני שעושים צעד כזה,
הלך להתייעץ עם הרב.

485
00:38:20,110 --> 00:38:25,790
אחרי תפילת ערבית ניגש לרב
וסיפר לו שהוא לא מסתדר

486
00:38:25,790 --> 00:38:27,940
עם אישה לא מסודרת והחליט להתגרש.

487
00:38:29,480 --> 00:38:33,580
הרב מהשיחה הבין שזה לא מצב
שצריך להתגרש בשביל זה.

488
00:38:34,130 --> 00:38:38,590
אבל מה הוא יכול לעשות? הוא אומר לו:
"כבר הייתי אצל רבנים, אמרו לי לוותר,

489
00:38:38,690 --> 00:38:40,060
"אני לא מסוגל. אני..."

490
00:38:41,240 --> 00:38:46,150
אמר לו הרב: "אני צריך להתעכב פה,
זה נושא חשוב. נדבר על זה בדרך.

491
00:38:46,780 --> 00:38:50,280
"שב כאן, תפתח ספר.
עוד מעט נצא נדבר".

492
00:38:51,130 --> 00:38:58,210
קרא לבנו, אמר לו: "רוץ מהר, תגיד לאימא
שכל מה שיש בארונות, כל הבגדים,

493
00:38:58,210 --> 00:39:02,070
"שהיא תוציא את הכול ותשפוך,
שתעשה שם בלגן שלם בכל הבית".

494
00:39:03,380 --> 00:39:06,910
הבן היה בתדהמה, אבל אבא אמר.
הלך, אמר לאימו.

495
00:39:08,980 --> 00:39:13,270
הוא יצא עם האדם הזה, הם הולכים,
קצת האריך את הדרך, הולך לאט לאט,

496
00:39:13,270 --> 00:39:16,970
מדבר איתו, זה מעשה גדול,
צריך לשקול.

497
00:39:17,280 --> 00:39:21,680
הגיעו לבית, הוא אומר לו "בוא תיכנס,
נשב יחד, נדבר על כוס קפה".

498
00:39:22,360 --> 00:39:28,230
נכנסו שניהם. האדם הזה נכנס, חשכו עיניו.
בית כזה הפוך בחיים הוא לא ראה.

499
00:39:28,720 --> 00:39:31,500
אפילו הבית שלו יותר מסודר מהבית הזה.

500
00:39:32,530 --> 00:39:35,370
אמר: "מה זה, הרב הגדול הזה,
כך הבית שלו נראה?"

501
00:39:35,780 --> 00:39:40,150
והרב אדיש, כאילו לא שם לב שהבית הפוך.
יושב ליד השולחן, מדבר איתו.

502
00:39:40,610 --> 00:39:43,940
ואז תוך כדי הוא אומר לו: "אני אגיד לך
את האמת, אני מבין שאתה מאוד רגיש

503
00:39:43,940 --> 00:39:48,550
"לחוסר סדר. אני דווקא לא כל כך רגיש,
אני רואה שאפשר להסתדר עם זה".

504
00:39:48,740 --> 00:39:50,290
נתן לו כיווני חשיבה.

505
00:39:50,860 --> 00:39:53,410
אחר כך הרב דיבר עם אשתו, חיזק אותם.

506
00:39:53,410 --> 00:39:58,860
אבל האדם הזה יצא בהרגשה שאם הרב
חי ומסתדר, אני גם יכול להסתדר.

507
00:39:59,160 --> 00:40:01,350
ולא התגרשו.
הקימו משפחה לתפארת.

508
00:40:01,350 --> 00:40:04,970
אחר כך הדריך את האישה
שיש סדר עדיפויות שונה, חבל להרוס.

509
00:40:06,139 --> 00:40:09,340
כשרואים את הסיפור הזה, מתפעלים
מהחוכמה של הרב.

510
00:40:09,625 --> 00:40:14,791
אבל ממי באמת צריך להתפעל יותר?
מהרבנית, שהבן בא אומר לה

511
00:40:14,816 --> 00:40:19,100
"אבא אמר להפוך את הבית", והיא לא מבינה
למה והופכת את כל הבית.

512
00:40:19,420 --> 00:40:23,100
איזו אישה הייתה עושה דבר כזה?
"אבא אמר להפוך את הבית",

513
00:40:23,320 --> 00:40:24,870
בלי שהיא תבין אפילו למה.

514
00:40:25,368 --> 00:40:30,840
זו גדולה של אנשים שחיים בקומה אחרת,
אז יודעים שכל ההתנהלות היא מתוך אהבה,

515
00:40:30,840 --> 00:40:32,570
מתוך אחדות, מתוך שלמות.

516
00:40:33,120 --> 00:40:37,880
כשלומדים את מעשיהם של חכמי ישראל,
האדם לוקח מוסר השכל לעצמו.

517
00:40:39,510 --> 00:40:45,500
נציין עוד פרט, שהרב בן ציון אבא שאול,
זכר צדיק לברכה, מביא בספר "אור לציון",

518
00:40:47,510 --> 00:40:51,400
זה ספר מוסר נפלא מאוד שתלמידיו כתבו
מתוך השיעורים שלו.

519
00:40:51,800 --> 00:40:57,740
כשהוא מדבר על עבודת המידות, הוא
מתייחס לעניין הזה של השינוי המהותי

520
00:40:57,740 --> 00:41:02,260
שאדם עושה בחייו
עד שהוא קונה את הדבר בעצמו.

521
00:41:02,300 --> 00:41:05,210
אבל איך עושים את זה?
הוא מביא את לשון הרמב"ם.

522
00:41:05,210 --> 00:41:08,980
נקרא קודם את לשון הרמב"ם
ב"הלכות דעות", פרק א'.

523
00:41:09,740 --> 00:41:14,300
אומר הרמב"ם: "וכיצד ירגיל אדם עצמו
בדעות אלו",

524
00:41:14,300 --> 00:41:17,740
למידות, תכונות אופי טובות הוא קורא
בשם דעות.

525
00:41:18,180 --> 00:41:22,350
"כיצד ירגיל האדם עצמו בדעות אלו
עד שייקבעו בו",

526
00:41:22,350 --> 00:41:27,140
עד שזה יהיה חלק ממנו, כמו אצל בעלי חיים
שהזכרנו, זה חלק מטבעם.

527
00:41:27,150 --> 00:41:30,380
איך האדם יזכה לקנות בטבעו
את המידות הטובות?

528
00:41:31,390 --> 00:41:38,470
אומר הרמב"ם: "יעשה וישנה וישלש במעשים
שעושה על פי הדעות האמצעיות",

529
00:41:38,470 --> 00:41:44,570
על דרך האיזון, "ויחזור בהם תמיד
עד שיהיו מעשיהם קלים עליו

530
00:41:44,820 --> 00:41:49,490
"ולא יהיה בהם טורח עליו
וייקבעו הדעות בנפשו".

531
00:41:51,190 --> 00:41:55,620
אומר הרמב"ם: אדם שרוצה לשנות
את המידות, לתקן את המידות,

532
00:41:55,720 --> 00:41:56,940
תתחיל להתאמן.

533
00:41:57,850 --> 00:42:01,980
ספר החינוך כותב "אחרי המעשים
יימשכו הלבבות".

534
00:42:02,290 --> 00:42:07,750
כשאדם עושה מעשים טובים, הוא כעסן
מטבעו, מרגיל את עצמו לא לכעוס,

535
00:42:07,750 --> 00:42:10,960
אפילו שהוציאו אותו מהכלים והוא רואה
שעשו פה... אומר לעצמו:

536
00:42:10,960 --> 00:42:16,970
"לא אכפת לי, שישפכו, יהרסו, יקלקלו,
אני לא כועס". מתאמן על זה.

537
00:42:18,100 --> 00:42:23,250
יכול להגיע למצב שבסופו של דבר
הדבר הופך להיות חלק ממנו.

538
00:42:24,470 --> 00:42:28,580
אדם שהוא גילה בעצמו סימנים
של מידת הקמצנות, הוא אומר:

539
00:42:28,580 --> 00:42:32,140
"אני שם לב, כבר שנה שלמה לא הוצאתי
שקל לצדקה".

540
00:42:32,630 --> 00:42:35,050
אומר הרמב"ם: תתחיל לתת צדקות.

541
00:42:35,990 --> 00:42:42,510
אם הוא יבוא וישאל: האם עדיף לי לתת
אלף שקל בבת אחת או לתת כל יום?

542
00:42:42,510 --> 00:42:47,870
להיכנס פה לכולל ליד הבית, כל בוקר
להכניס במשרד, לתרום להם שם חמישה שקלים.

543
00:42:47,970 --> 00:42:52,180
עדיף יום אחד אלף שקלים, או חמישה
שקלים עד שנגיע לאלף?

544
00:42:52,700 --> 00:42:57,730
אומר הרמב"ם: אם אתה רוצה לתקן
את המידות, עדיף כל יום חמישה שקלים

545
00:42:57,910 --> 00:42:59,400
ולא בבת אחת אלף.

546
00:42:59,710 --> 00:43:05,530
פעם אחת נתת אלף, אז התגברת פעם אחת.
חזרת להיות מי שהיית.

547
00:43:05,900 --> 00:43:09,320
אבל אם כל יום אתה מתאמן:
עוד חמישה שקלים ועוד חמישה שקלים,

548
00:43:09,320 --> 00:43:14,340
כל פעם, בסוף תגיע לאותו סכום.
אבל אימנת את עצמך להוציא מהכיס ולתת.

549
00:43:14,650 --> 00:43:20,610
המעשים משנים את האדם, עד שהדבר
הופך להיות חלק ממהותו.

550
00:43:21,090 --> 00:43:23,570
הרב בן ציון אבא שאול כותב למה זה דומה,

551
00:43:24,030 --> 00:43:27,820
הר סמוך לשדה, ולך יש את השדה הזה.

552
00:43:28,610 --> 00:43:33,170
ואתה מגלה, כשיורדים גשמים יש איזה חריץ
שם בהר לא לכיוון השדה שלך,

553
00:43:33,170 --> 00:43:37,950
לכיוון של המדבר. כל הגשמים שיורדים,
המים זורמים למדבר.

554
00:43:38,410 --> 00:43:40,740
אתה אומר: חבל. יש לי פה שדה.
אפשר להשקות.

555
00:43:42,210 --> 00:43:48,150
ואז מה אתה עושה? אתה חוקק
חקיקה עמוקה עוד יותר מהחקיקה ההיא

556
00:43:48,150 --> 00:43:53,020
לכיוון השדה שלך.
המים שנאספים שם מוצאים שביל

557
00:43:53,020 --> 00:43:58,120
שיותר נוח להם להיכנס אליו.
הם גם זורמים לשם, כי גם שם יש ערוץ,

558
00:43:58,120 --> 00:44:03,430
אבל המים מתחילים לעבור לשדה שלך
בכמויות יותר גדולות ויותר גדולות,

559
00:44:03,740 --> 00:44:10,940
עד שבסופו של דבר המים עוברים אליך
והשביל שהלך למדבר מתכסה בעפר, באבק,

560
00:44:10,940 --> 00:44:14,320
נסתם לגמרי. אף אחד לא שם לב שפעם
היה שם שביל.

561
00:44:14,450 --> 00:44:16,570
הוא אומר: גם בעבודת המידות אותו דבר.

562
00:44:17,650 --> 00:44:22,550
אדם שיש לו מידה לא טובה, והוא רואה
שמוביל אותו למקום לא טוב,

563
00:44:22,550 --> 00:44:28,840
תחקוק בעצמך מידה טובה, ולאט לאט
תשתמש בתכונה הזאת, באופי הזה

564
00:44:28,900 --> 00:44:34,630
עד שהקודם ייסגר וייסתם, ואתה עכשיו
נמצא במקום אחר לחלוטין,

565
00:44:34,630 --> 00:44:39,090
עלית למדרגה של תיקון המידות,
הגעת לשלמות הרוחנית הראויה.

566
00:44:40,220 --> 00:44:41,830
מסיים כאן ואומר:

567
00:44:48,610 --> 00:44:51,840
למה כאן הוא מסיים ב"יהי רצון"?

568
00:44:53,020 --> 00:45:00,390
יש שהסבירו שב"יהי רצון" הזה מסתיימים
פרקי אבות, והמשניות הבאות,

569
00:45:00,390 --> 00:45:04,410
שבעזרת השם נראה אותן בשיעורים הבאים,
הן תוספת מאוחרת יותר.

570
00:45:04,410 --> 00:45:06,230
אבל זה בעצם סוף הספר.

571
00:45:06,730 --> 00:45:10,030
ויש אומרים שהמשך הספר זה המשך,
לא הסתיים כאן.

572
00:45:10,030 --> 00:45:14,760
רק מה שסיים ב"יהי רצון", כי מה הוא אמר
לפני? "הווי עז כנמר".

573
00:45:15,280 --> 00:45:20,040
מתי צריך להיות עז כנמר? כשיש יצר הרע,
כשבית המקדש עדיין לא נבנה.

574
00:45:20,380 --> 00:45:24,240
אז אתה צריך להשתמש במידת העזות
לטובה, על זה הוא אומר:

575
00:45:24,240 --> 00:45:29,960
יהי רצון שייבנה בית המקדש ואז לא נצטרך
להשתמש במידת העזות בכלל,

576
00:45:30,060 --> 00:45:36,200
נהיה רק עדינים ומתוקנים בלי להגיע
למצבים האלה שנמצאים כאן.

577
00:45:36,930 --> 00:45:41,570
אדם שלוקח לעצמו את ההדרכה
הזו של ארבעת היסודות של אותם

578
00:45:41,730 --> 00:45:47,300
"עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי
לעשות רצון אביך שבשמיים",

579
00:45:47,610 --> 00:45:51,360
יכול לגלות שכל חייו משתנים
לטובה ולברכה.

580
00:45:51,360 --> 00:45:58,310
משפט קצר של משנה אחת בפרקי אבות,
אבל יש בזה עוז ותעצומות לשנות לאדם

581
00:45:58,310 --> 00:46:03,630
את כל החיים, גם ביחסי אנוש
בינו לבין חברו, בשלום בית שלו,

582
00:46:03,880 --> 00:46:07,170
בגישה שלו לסביבה,
למצבים שונים בחיים,

583
00:46:07,410 --> 00:46:11,730
וגם בינו לבין הקב"ה.
יש לו פיתוי יצרי לדבר שהוא יודע

584
00:46:11,730 --> 00:46:14,910
"אני לא מזיק פה לאף אחד",
אבל מבחינה רוחנית זה דבר

585
00:46:14,910 --> 00:46:17,270
שהוא לא טוב על פי ההלכה,
אסור לעשות את זה.

586
00:46:17,820 --> 00:46:23,240
אבל היצר בוער בתוכו, אבל הוא אומר
לעצמו: למדנו "גיבור כארי",

587
00:46:23,580 --> 00:46:28,710
כשאריה רוצה הוא יכול להתגבר,
גם אני, "איזהו גיבור הכובש את יצרו".

588
00:46:28,710 --> 00:46:32,540
אני עכשיו אהיה כמו אריה.
אני עולם קטן, כל אדם עולם קטן,

589
00:46:32,540 --> 00:46:34,760
יכול לקחת את התכונות של בעלי חיים,

590
00:46:34,760 --> 00:46:36,970
אני לוקח את התכונה
של האריה לטובה.

591
00:46:37,580 --> 00:46:40,900
בעלי חיים לא יכולים לקחת תכונות אופי
של אחד מהשני,

592
00:46:41,190 --> 00:46:46,890
אבל אני האדם, שהוא נזר הבריאה,
יכול לקחת לעצמו את כל תכונות האופי

593
00:46:46,890 --> 00:46:49,280
ולהשתמש בהן לטובה.

594
00:46:50,000 --> 00:46:55,250
העניין הזה של תיקון המידות, צריך לדעת,
זה לא רק עניין טכני שאדם מרוויח

595
00:46:55,250 --> 00:46:57,520
בחיי היום-יום חיים יותר טובים.

596
00:46:58,190 --> 00:47:02,750
בהקדמה ל"מסילת ישרים" כותב הרמח"ל
על הפסוק "ועתה ישראל, מה ה' אלוקיך

597
00:47:02,750 --> 00:47:05,900
"שואל מעמך", מה רצון השם מאיתנו?
ואז כתוב "כי אם..."

598
00:47:05,900 --> 00:47:11,510
יש רשימה של פרטים, ביניהם כתוב
"וללכת בכל דרכיו".

599
00:47:12,720 --> 00:47:17,620
הקב"ה מצפה מאיתנו ללכת בכל דרכיו.
מה זה ללכת בכל דרכיו?

600
00:47:17,620 --> 00:47:23,440
אומר הרמח"ל: "זהו יושר המידות ותיקונם".
כשאדם מיישר את המידות

601
00:47:23,440 --> 00:47:28,870
ומתקן את עצמו, הוא הולך בדרכי השם,
נעשה יותר שלם, יותר מתוקן,

602
00:47:28,870 --> 00:47:33,030
שזו בעצם הסיבה שהקב"ה שם
את האדם נשמה בתוך גוף

603
00:47:33,100 --> 00:47:36,920
בעולם הזה, בעולם שיש בו
יצרים וניסיונות,

604
00:47:36,990 --> 00:47:40,040
כדי שיתגבר על אותם יצרים,
יבנה את עצמו.

605
00:47:40,270 --> 00:47:45,030
גם במערכת הזוגית, הקב"ה יכל לברוא
אדם אחד שהוא יהיה גם גבר וגם אישה,

606
00:47:45,650 --> 00:47:51,070
ולא יצטרכו זוג בכל בית עם כל
הניסיונות של ריבים וכעסים וגירושין.

607
00:47:51,670 --> 00:47:55,720
למה הקב"ה ברא שני בני אדם?
ברא נשמה, פיצל אותה לשניים,

608
00:47:55,720 --> 00:47:59,740
כמו שאומר הזוהר בפרשת לך לך,
פיצל את הנשמה לשניים,

609
00:47:59,740 --> 00:48:02,520
שם חצי בבן, חצי בבת,
צריך שיתחתנו,

610
00:48:02,590 --> 00:48:05,080
בחופה וקידושין הופכים
להיות נשמה אחת

611
00:48:05,080 --> 00:48:08,490
עם הטבעת מתחת החופה,
שבע ברכות כהלכה.

612
00:48:08,874 --> 00:48:10,910
היה בורא נשמה אחת
 שהיא תעשה את הכול,

613
00:48:10,910 --> 00:48:13,240
אדם אחד שיעשה את כל הפעולות.

614
00:48:13,430 --> 00:48:19,710
התשובה היא, הקב"ה רצה שהאדם יתקן
את עצמו, יבנה את העולם הרוחני שלו.

615
00:48:20,090 --> 00:48:27,160
אם אתה לבד, אין לך מכון כושר שיבנה אותך,
אין לך כלי שתוכל להתגבר ולהיבנות.

616
00:48:27,560 --> 00:48:31,880
אבל כשחיים שניים בבית אחד,
 והאיש יש לו תכונות מסוימות,

617
00:48:31,880 --> 00:48:36,020
אישה יש לה תכונות אחרות, וכל אחד
עובד על המידות שלו, מנסה להכיל

618
00:48:36,020 --> 00:48:38,120
את השני, להבין אותו,
ללכת לקראתו,

619
00:48:38,120 --> 00:48:42,700
לספק לו את הצרכים שלו,
האדם הזה מגיע למצב

620
00:48:42,700 --> 00:48:44,640
של "יושר המידות ותיקונם".

621
00:48:44,860 --> 00:48:48,360
אז כשהוא רואה בבית שאשתו
מתנהלת בראש אחר ממנו,

622
00:48:48,790 --> 00:48:52,750
במקום לכעוס, יאמר לעצמו:
הקב"ה נתן לי פה

623
00:48:53,030 --> 00:48:56,770
מכשיר כושר רוחני להתאמן בתיקון המידות.

624
00:48:56,960 --> 00:48:58,810
וכך גם היא מרגישה כלפיו.

625
00:48:58,880 --> 00:49:02,680
אז במקום לכעוס ולריב, עובדים על המידות,
מתקנים את עצמם,

626
00:49:02,750 --> 00:49:05,110
מגיעים לשלמות הרוחנית הראויה.

627
00:49:05,620 --> 00:49:09,340
ויהי רצון שהקב"ה יברך
את כל הציבור שנמצא כאן,

628
00:49:09,340 --> 00:49:13,470
הצופים בכל מקום שהם,
בבריאות איתנה, פרנסה טובה,

629
00:49:13,630 --> 00:49:18,400
שמירה לכל חיילי ישראל, זיווגים הגונים,
זרע קודש קיימא,

630
00:49:18,400 --> 00:49:20,730
ושנזכה, כמו שכתוב כאן במשנה,

631
00:49:20,890 --> 00:49:26,130
שתבנה עירך במהרה בימינו
ותן חלקנו בתורתך, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה