הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - מידה כנגד מידה

הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי בשיחה מיוחדת על הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, מידה כנגד מידה

(אורך 16:13)