הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת בראשית

הרב הרצל חודר

מהו הקשר הייחודי בין עם ישראל לשבת קודש? הרב הרצל חודר במסר מתוק לשבת בראשית

(אורך 2:32)