הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - סוד העם היהודי

הרב שניר גואטה

מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? הרב שניר גואטה בהרצאה מחזקת ומרגשת 

(אורך 49:41)