הרב ברוך רוזנבלום

פרשת בראשית תשפ"ב עם הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

שיעור תורה עם הרב ברוך רוזנבלום - פרשת בראשית תשפ"ב