הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - משמעות רוחנית לגובה הסוכה

הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר בפירוש נפלא על המשמעות הרוחנית של גובה הסוכה

(אורך 6:26)