הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - סוכות: הגלות השמחה ביותר

הרב אייל אונגר

היציאה לסוכה היא גלות או שמחה? הרב אייל אונגר בחידוש מתוק על השמחה בסוכות למרות אי הנעימות שביציאה מחוץ לבית 

(אורך 6:50)