הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - כוחם הסגולי של ארבעת המינים

הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי במסר קצר על כוחם הסגולי של ארבעת המינים

(אורך 1:12)