הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - סוכות: ושמחת בחגך

הרב יצחק בצרי

מה מובטח לאדם שמקיים את מצוות 'ושמחת בחגך' בהידור? הרב יצחק בצרי במסר מרגש לחג הסוכות

(אורך 2:53)