הרב ברוך רוזנבלום

פרשת כי תצא תשפ"א - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

שיעור תורה עם הרב ברוך רוזנבלום - פרשת כי תצא תשפ"ב