הרב יעקב שיש

הרב יעקב שיש - איך מחכים למשיח?

הרב יעקב שיש

כיצד מחכים למשיח, הלכה למעשה? הרב יעקב שיש בשיחה מחזקת לימי בין המצרים

(אורך 1:05:36)