x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - פרשת דברים: ביקורת חכמה לאנשים חכמים

הרב אייל אונגר

כיצד מעבירים ביקורת בצורה נכונה? ואיך מקבלים ביקורת בצורה טובה? הרב אייל אונגר ברעיון קצר ומעורר מחשבה מפרשת השבוע

(אורך 12:42)