הרב איתמר אינהסזאן

הרב איתמר אינהסזאן - איך מעבירים ביקורת?

הרב איתמר אינהסזאן

מהי הצורה הנכונה לומר ביקורת? הרב איתמר אינהסזאן בהדרכה קצרה וחשובה 

(אורך 4:22)