הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - כוחה של עין רעה

הרב חיים זאיד

מהם נזקיה של עין רעה? הרב חיים זאיד במסר מעורר בגנותה של מידת עין הרע ולאן היא יכולה לדרדר את האדם 

(אורך 15:03)