x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: מעלת הדיבור

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 61

(אורך 54:39)