הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: משמעות השינה ופשר החלומות

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 60

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,710 --> 00:00:21,430
פרקי אבות, פרק ו'.

2
00:00:21,490 --> 00:00:24,430
היינו באמצע המשנה
במה שנוגע לקנייני התורה.

3
00:00:25,620 --> 00:00:28,770
והגענו לקניין שנקרא "במיעוט שינה".

4
00:00:29,980 --> 00:00:34,150
נסביר מה זו שינה, למה צריך אותה בכלל
ומה המשמעות של מיעוט שינה

5
00:00:34,150 --> 00:00:36,560
במה שנוגע לקנייני התורה.

6
00:00:38,540 --> 00:00:42,050
מה התפקיד של השינה?
הרי מי שיתבונן בשינה,

7
00:00:43,010 --> 00:00:47,120
הנהגה תמוהה לחלוטין
שכולנו עושים אותה כל יום, התרגלנו.

8
00:00:47,540 --> 00:00:52,100
אבל מי שיסתכל על השינה במבט אמיתי,
אתה רואה בן אדם, כל היום רץ, הולך,

9
00:00:52,100 --> 00:00:55,730
מתפקד, מפעיל מערכות, מזיז דברים.

10
00:00:56,620 --> 00:01:03,520
לפתע מכבה את האור, משתטח במיטה,
מנסה לאבד את ההכרה עד שזה קורה לו.

11
00:01:05,140 --> 00:01:07,030
זה דבר תמוה, הדבר הזה של השינה.

12
00:01:08,500 --> 00:01:13,890
הרבה שעות מהחיים, כמעט שליש מהחיים,
יש כאלה שליש, אפילו יותר משליש,

13
00:01:14,410 --> 00:01:15,670
האדם ישן במיטה.

14
00:01:17,190 --> 00:01:20,040
מה העניין הזה של השינה?
מה פשר החלומות?

15
00:01:20,370 --> 00:01:25,830
נעמוד גם קצת על העניין של חלומות.
איך נוצר חלום על פי דברי המקובלים,

16
00:01:25,950 --> 00:01:27,390
איך להתייחס לחלום.

17
00:01:28,250 --> 00:01:31,490
ומה הלקחים שצריך להפיק
מהעניין הזה של השינה.

18
00:01:32,810 --> 00:01:40,590
התכלית של השינה, יש, נקרא לזה
שלושה מסלולים בפשט ובסוד,

19
00:01:43,017 --> 00:01:45,120
שכולם נועדו לטובתו של האדם.

20
00:01:46,730 --> 00:01:53,150
על פי פשט הדברים, השינה נועדה
לעזור לאדם לנקות מהמדפים של המוח

21
00:01:53,150 --> 00:01:56,150
את כל הדברים המיותרים
שהוא קלט במשך היום,

22
00:01:56,760 --> 00:02:01,950
לסדר במדפים של המוח את המידע
שהוא כן צריך לשמור לגבי העתיד

23
00:02:02,280 --> 00:02:03,390
ולקום רענן.

24
00:02:04,280 --> 00:02:08,330
זה כמו שהיום בעולם המחשבים
יש מצב שעושים ניקוי כזה למחשב,

25
00:02:08,330 --> 00:02:13,490
מאתחלים מחדש, שישכח פרטים מיותרים.
אז היום עולם המחשבים יכול ללמד הרבה

26
00:02:13,490 --> 00:02:14,540
על המוח של האדם.

27
00:02:15,580 --> 00:02:20,560
במשך היום כל מה שהאדם רואה נקלט אצלו
 במוח, אפילו דברים שהוא לא חושב עליהם.

28
00:02:22,760 --> 00:02:25,430
מידע מיותר לחלוטין, אבל המוח קולט.

29
00:02:27,100 --> 00:02:35,560
אמרו לי שבהיפנוזה אפשר להפנט אדם
שראה תאונה שבא רכב, פגע במישהו וברח.

30
00:02:36,300 --> 00:02:39,540
והוא עמד וראה. אבל שואלים אותו:
"מה המספר של הרכב?"

31
00:02:39,540 --> 00:02:41,790
"מאיפה אני יודע מה המספר?
זה היה עניין של שניות".

32
00:02:42,910 --> 00:02:48,880
בהיפנוזה אפשר לשחזר אצלו,
להחזיר אותו לאותה נקודה, לעצור את התמונה

33
00:02:48,910 --> 00:02:51,850
ולומר לו "תתבונן עכשיו במספר
ותאמר מה אתה רואה".

34
00:02:52,810 --> 00:02:54,160
כלומר, זה נקלט אצלו במוח.

35
00:02:54,160 --> 00:02:57,010
אפילו דברים שהוא לא חושב עליהם,
כל דבר נקלט.

36
00:02:57,370 --> 00:02:59,930
מזה גם נלמד כמה צריך לשמור
על קדושת העיניים.

37
00:03:00,020 --> 00:03:02,870
אדם אומר: "לא, ראיתי דבר שהוא לא צנוע,
זה כלום, זה שטויות".

38
00:03:02,870 --> 00:03:07,440
זה לא שטויות. המוח זה קודש הקודשים שלך,
 אל תלכלך אותו בדברים לא טובים.

39
00:03:07,440 --> 00:03:11,070
זה נמצא שם. אחר כך מזהם את האדם.
יש לזה הרבה השלכות.

40
00:03:11,160 --> 00:03:13,440
מילים לא נקיות, כל אלה יש להם השלכות.

41
00:03:14,450 --> 00:03:18,170
העולם, כותב רש"י בקהלת,
 נקרא עולם מלשון העלם.

42
00:03:18,350 --> 00:03:23,340
התפקיד של העולם להעלים
מהאדם את הרוחניות. רק להטעות אותו.

43
00:03:23,460 --> 00:03:27,450
חטא זה נקרא מחטיא את המטרה.
בא לעולם למטרה מסוימת, עושה שטויות.

44
00:03:28,010 --> 00:03:31,190
החטאת את המטרה.
אבל זה התפקיד של העולם, להעלים.

45
00:03:31,190 --> 00:03:35,066
והתפקיד שלנו לקרוע את המעטפת,
לראות מה יש בפנים.

46
00:03:35,450 --> 00:03:40,010
ותופעת החלומות היא אחת התופעות
שמוכיחה את הממד הרוחני.

47
00:03:40,010 --> 00:03:43,540
אין לנו היום נביאים כמו בזמנם.
כל העל-טבעי גם ירד.

48
00:03:43,600 --> 00:03:46,750
זה לעומת זה עשה אלוקים.
כשהטומאה ירדה גם הקדושה ירדה.

49
00:03:47,110 --> 00:03:50,920
אז היו עושים כישופים ועניינים,
גם הקדושה הייתה עם ניסים ומופתים.

50
00:03:51,170 --> 00:03:54,230
כשזה ירד, גם זה ירד.
אבל עדיין אפשר לראות דברים

51
00:03:54,410 --> 00:03:56,540
שמלמדים על הממד הרוחני של הבריאה.

52
00:03:56,930 --> 00:04:00,260
איך נדע לזהות מהו חלום אמיתי
ומהו דמיוני?

53
00:04:00,800 --> 00:04:05,540
אז אמרנו, מבחן אחד,
אם חשבנו על זה ביום, חלמנו בלילה -

54
00:04:05,720 --> 00:04:06,710
אין לזה משקל.

55
00:04:07,100 --> 00:04:10,250
מעבר לזה אומרת הגמרא:
ג' חלומות מתקיימים.

56
00:04:10,310 --> 00:04:12,110
יש שלושה סימנים של חלום אמיתי.

57
00:04:12,110 --> 00:04:14,480
אם אתה רוצה לדעת
שהחלום הזה עתיד להתגשם,

58
00:04:15,020 --> 00:04:17,450
תבדוק האם הוא עומד בקריטריונים האלה.

59
00:04:17,780 --> 00:04:23,680
האחד, זה חלום של שחרית.
חלום שאדם חולם לפני היקיצה,

60
00:04:23,710 --> 00:04:27,340
בשעות האחרונות שלפני היקיצה.
זה סימן של חלום אמיתי.

61
00:04:27,700 --> 00:04:31,450
למה? כי בתחילת הלילה המוח פורק
את כל הלחצים של היום,

62
00:04:31,898 --> 00:04:33,970
הוא לא פנוי לקבל מידע חיצוני.

63
00:04:34,420 --> 00:04:37,900
אחרי שפרק את הכול,
עכשיו הוא פנוי לקבל מידע מבחוץ.

64
00:04:38,410 --> 00:04:39,700
לכן חלום של שחרית.

65
00:04:40,300 --> 00:04:42,640
דבר שני, חלום שחלם לו חברו.

66
00:04:43,710 --> 00:04:46,870
לא חבר שחושב עליו כל היום,
כי חזרנו לאותו עניין.

67
00:04:47,170 --> 00:04:51,340
אלא מכיר אותו, מספר לו: "חלמתי עליך
 כך וכך", יש בזה מסר של חלום אמיתי.

68
00:04:53,230 --> 00:04:59,080
והדבר השלישי, חלום שנפתר בתוך חלום.
חלום שאומרים לאדם מה הפתרון.

69
00:04:59,790 --> 00:05:03,840
חלם חידה מסוימת, ואומרים לו:
מה שראית עכשיו, המשמעות היא כך וכך.

70
00:05:04,850 --> 00:05:09,590
זה חלום נדיר דבר כזה, אבל שמעתי מאנשים
שהיו מקרים כאלה שחלמו חלום

71
00:05:09,620 --> 00:05:12,500
והפתרון נאמר להם.
מקרים מאוד בודדים,

72
00:05:12,680 --> 00:05:14,390
אבל יש גם עדויות על מקרים כאלה.

73
00:05:16,120 --> 00:05:19,330
ממשיכה הגמרא:
ויש אומרים גם חלום שנשנה -

74
00:05:19,570 --> 00:05:23,720
גם חלום שחוזר על עצמו פעמיים,
גם זה סימן של חלום אמיתי.

75
00:05:23,720 --> 00:05:26,090
אבל זה, יש אומרים.
כלומר, לא כולם מסכימים.

76
00:05:26,300 --> 00:05:29,720
כי פעמים שחלום שחוזר על עצמו פעמיים
זה בגלל שאתה מאוד לחוץ,

77
00:05:29,720 --> 00:05:32,960
אז אתה חולם על זה שוב ושוב,
לא בגלל שבאמת יש בזה מסר.

78
00:05:34,190 --> 00:05:38,540
מה קורה כשאדם חולם חלום
והוא רואה בספרים, לא ספרים של הבלים,

79
00:05:38,540 --> 00:05:42,080
שיש כאלה כתבו ספרים
על פתרון חלומות בלי שום בסיס.

80
00:05:42,380 --> 00:05:46,820
אבל יש ספרים שהם על פי דברי חז"ל
בתלמוד, בספרי קבלה, אמיתיים

81
00:05:47,250 --> 00:05:48,450
שכתוב איזה עניין.

82
00:05:48,870 --> 00:05:52,530
אדם פותח את הספר, רואה שכתוב שם
דבר לא טוב על דבר שהוא חלם.

83
00:05:53,340 --> 00:05:57,300
והוא רואה, זה חלום אמיתי
לפי כל הסימנים. צריך להילחץ?

84
00:05:57,960 --> 00:06:02,190
לא צריך להילחץ.
אלא יאמר לעצמו, כך כותב הרב יהודה פתיה,

85
00:06:02,760 --> 00:06:08,310
אפילו חלום שמבשר דבר לא טוב,
אם הראו לך את זה בחלום

86
00:06:08,430 --> 00:06:13,130
זה אומר שבידך לתקן ולבטל את הגזירה.
אפילו אם יש גזירה.

87
00:06:13,610 --> 00:06:16,970
כי אם הייתה גזירה סופית,
לא היו מראים לך בחלום, זה היה קורה.

88
00:06:17,430 --> 00:06:21,360
אם הראו, זה כמו תמרור אזהרה: תדע
שיש פה בעיה, תעשה משהו לבטל.

89
00:06:24,630 --> 00:06:29,620
איך מבטלים? "תשובה, תפילה
וצדקה מעבירים את רוע הגזירה".

90
00:06:29,770 --> 00:06:32,770
לקבל קבלה של התחזקות,
לתת משהו לצדקה,

91
00:06:32,920 --> 00:06:38,250
להתפלל שהצדקה שנתתי, הקבלה
שקיבלתי, שיעמוד לזכות המשפחה

92
00:06:38,250 --> 00:06:41,070
שלא יקרה שום דבר.
זה דבר שמבטל.

93
00:06:42,110 --> 00:06:46,700
נחזור לעניין של השינה, ובזה נסיים.
כמה שעות אדם צריך לישון כל יום?

94
00:06:47,700 --> 00:06:50,160
החוקרים היום טוענים,
מה שכבר חז"ל ציינו,

95
00:06:50,160 --> 00:06:53,850
הרמב"ם כותב את הדברים,
שהמקסימום שמונה שעות.

96
00:06:54,130 --> 00:06:58,510
ונרמז בפסוק "ישנתי אז ינוח לי".
כך כתוב בפסוק.

97
00:06:58,930 --> 00:07:07,390
המילה "אז" - א' וז'. 1 ו-7 = 8.
"ישנתי אז" - שמונה שעות, "ינוח לי",

98
00:07:07,390 --> 00:07:08,440
אז אתה קם רענן.

99
00:07:08,930 --> 00:07:11,360
אבל ה"אז" מחולק, לפעמים צריך שבע.

100
00:07:12,050 --> 00:07:14,900
מקרים נדירים, יש בודדים
שיכולים לישון שש שעות.

101
00:07:14,930 --> 00:07:18,530
אבל פחות משש שעות, לא מומלץ לאדם
לישון פחות משש שעות.

102
00:07:19,010 --> 00:07:23,090
מה קורה, אדם שאומר "אני ישן תשע שעות
כל יום, עשר שעות ועוד קם עייף"?

103
00:07:23,946 --> 00:07:25,690
תבדוק למה אתה בדיכאון.

104
00:07:27,110 --> 00:07:34,460
אדם שישן הרבה, זה אומר שמשהו בפנים
 מעציב אותו, אין לו שמחת חיים,

105
00:07:34,880 --> 00:07:36,110
אין לו סיבה לקום.

106
00:07:36,290 --> 00:07:41,460
הרי שינה זה סוג של אחד משישים מהמוות.
האדם צריך לא לרצות לישון,

107
00:07:41,820 --> 00:07:43,140
צריך להיות כמה שיותר ערני.

108
00:07:43,140 --> 00:07:46,170
אומרים שנפוליאון היה ישן הרבה פחות
ממה שבן אדם צריך.

109
00:07:47,210 --> 00:07:48,950
ואמרו לו: "אתה הורס לעצמך את הבריאות".

110
00:07:49,370 --> 00:07:52,340
אמר להם: "מה אני יכול לעשות?
כשאני ישן אני לא קיסר צרפת,

111
00:07:53,440 --> 00:07:56,290
"אני כמו כולם.
אני רוצה להרגיש קיסר. צריך להיות ער".

112
00:07:58,410 --> 00:08:04,480
טוב, אנחנו לא נפוליאון,
אבל כל אדם צריך כמה שיותר לדעת,

113
00:08:04,600 --> 00:08:06,400
אם אתה לא חייב לישון, אל תישן.

114
00:08:06,940 --> 00:08:11,350
תנצל את הזמן ללימוד תורה,
למצוות, למעשים טובים.

115
00:08:12,170 --> 00:08:15,230
זה מה שאומרת כאן המשנה,
שמזה הגענו לכל העניין הזה.

116
00:08:15,470 --> 00:08:21,960
אדם שרוצה לקנות תורה - במיעוט שינה.
לא שלא תישן בכלל. תמעט.

117
00:08:22,440 --> 00:08:25,230
תראה מה אתה צריך באמת,
כל אדם צריך להכיר את עצמו

118
00:08:25,230 --> 00:08:30,020
כמה שעות הוא צריך, ויגביל את עצמו
לישון את שעות השינה האלה,

119
00:08:30,320 --> 00:08:37,420
באופן שהוא גם רענן במשך היום
וגם יש לו הרבה זמן להתפלל במניין,

120
00:08:37,900 --> 00:08:42,520
ללמוד תורה, לעשות חסדים.
כל מה שצריך לעשות בסדר היום.

121
00:08:42,520 --> 00:08:46,380
וכמו שאמרנו פעם,
אדם ששואל "כמה זמן ללמוד תורה כל יום?"

122
00:08:46,950 --> 00:08:52,410
התשובה, תאמר לעצמך כך:
אני מקבל על עצמי בלי נדר ללמוד תורה

123
00:08:52,440 --> 00:08:57,770
עשרים וארבע שעות, חוץ מהחלונות
שאני צריך לעשות דברים אחרים.

124
00:08:58,100 --> 00:09:01,040
אני לומד עשרים וארבע שעות,
אך יש לי חלון שאני הולך לישון,

125
00:09:01,610 --> 00:09:05,300
יש לי חלון שאני אוכל,
יש לי חלון שאני מתפלל,

126
00:09:05,630 --> 00:09:09,550
חלון שאני הולך לעבוד,
חלון שאני עוזר לאשתי, יושב עם הילדים.

127
00:09:09,550 --> 00:09:12,010
אלה חלונות.
אבל כך אני עשרים וארבע שעות לומד.

128
00:09:12,370 --> 00:09:15,460
זה נקרא "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי".

129
00:09:15,460 --> 00:09:21,030
מי שחי כך, נכנס לרכב, אומר:
רגע, זה לא שייך לחלונות.

130
00:09:21,180 --> 00:09:24,540
אפשר גם לשמוע דברי תורה.
מכניס דיסק, שומע דברי תורה.

131
00:09:24,630 --> 00:09:27,390
אשתו מבקשת "תעזור לי להדיח כלים"
או שבלי שהיא תבקש,

132
00:09:27,390 --> 00:09:32,580
רואה קשה לה עם הילדים, ניגש ומדיח כלים.
ואף אחד לא מדבר איתו עכשיו,

133
00:09:32,700 --> 00:09:35,760
מפעיל דברי תורה ברקע,
שם אוזניות, שומע.

134
00:09:36,160 --> 00:09:38,770
כל זמן פנוי מנצל לדברי תורה.

135
00:09:39,520 --> 00:09:46,270
האדם הזה, כותב עליו הרמב"ם,
שעל השינה ועל האכילה הוא מקבל שכר

136
00:09:46,270 --> 00:09:47,380
כאילו שהוא לומד תורה.

137
00:09:47,980 --> 00:09:51,280
למה? כי אצלו הוא הוכיח שכל רגע פנוי
הוא לומד תורה,

138
00:09:51,430 --> 00:09:53,650
רק למה עכשיו לא למדתי?
כי הייתי חייב לישון.

139
00:09:53,710 --> 00:09:56,770
אז מגיע לך שכר, כי אם לא היית חייב לישון
 אתה היית לומד גם עכשיו.

140
00:09:57,260 --> 00:10:01,160
אבל מי שמבזבז את זמנו על שטויות והבלים,
הוא לא יכול לבקש מהקב"ה:

141
00:10:01,160 --> 00:10:04,100
"תן לי שכר על השינה של לימוד תורה".

142
00:10:04,310 --> 00:10:07,310
הנה, היה לך הרבה זמן,
לא למדת, השקעת בדברי הבל.

143
00:10:07,970 --> 00:10:12,830
לכן כשאדם מרגיל את עצמו ללימוד תורה,
גם מגלה תוך זמן קצר כמה הוא מחכים.

144
00:10:12,830 --> 00:10:17,590
"תורת ה' מחכימת פתי".
מחכים בכל העניינים, מקבל הדרכה

145
00:10:17,590 --> 00:10:18,910
בכל תחומי החיים.

146
00:10:19,210 --> 00:10:25,480
ויהי רצון שהדברי תורה יהיו לשמירת והגנת
עם ישראל וחיילי ישראל בכל מקום שהם.

147
00:10:25,990 --> 00:10:31,270
שהשם ישמור אותם וייתן לכל הציבור
שנמצא כאן, לכל הצופים בכל מקום שהם,

148
00:10:31,480 --> 00:10:36,100
בריאות איתנה, פרנסה טובה,
 נחת מהילדים, זיווגים הגונים,

149
00:10:36,130 --> 00:10:39,070
ושנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה