x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - משמעות לוחות ראשונות ושניות בקבלת התורה

הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר בהרצאה מרתקת לכבוד חג השבועות, על משמעות לוחות ראשונות ושניות בקבלת התורה

(אורך 20:56)